Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O11

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο11-


Φυσικό μέγεθος.
Δεν είναι όλα τα μεγέθη ίδια

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Στα προηγούμενα αναλύσαμε τι είναι το Φυσικό Μέγεθος
και πως εκφράζει μία Φυσική Ιδιότητα.

Από τα πλέον κοινά Φυσική Μεγέθη είναι αυτά
που χαρακτηρίζουν απλές Φυσικές Ιδιότητες
των Φυσικών Σωμάτων
όπως
π.χ. η Μάζα (m) και το Ηλεκτρικό Φορτίο (q)

- Η Μάζα (m)    εκφράζει την ποσότητα (δηλαδή το πόσο πολύ) της Ύλης
   που περιέχει ένα σώμα

- Το Ηλεκτρικό Φορτίο (q)
   εκφράζει την ποσότητα (δηλαδή το πόσο πολύ) του Ηλεκτρισμού
   που περιέχει ένα σώμα
Δηλαδή τι κάνουν ακριβώς?
Να τι κάνουν. "Ανιχνεύουν" (με Όργανα Καταμέτρησης)
τις ποσότητες Ύλης ή Ηλεκτρισμού που έχουν τα Φυσικά Σώματα
και τα αποδίδουν με αριθμούς:
π.χ. 15 kg ύλης ή 45 coulomb ηλεκτρισμού

Όμως, όλα τα Φυσικά Μεγέθη δεν είναι ίδια (και απλά)
ως προς την υπόστασή τους.
Χωρίζονται σε κατηγορίες.

Μία σημαντική ταξινόμησή τους είναι ο διαχωρισμός τους σε
- Μονόμετρα ή Βαθμωτά (scalars)
- Διανυσματικά (vectors)

Τα βαθμωτά εκφράζουν τις Ιδιότητες με απλούς αριθμούς
(ακριβέστερα Πραγματικούς Αριθμούς)
ενώ
τα Διανυσματικά απαιτούν επιπλέον διεύθυνση και κατεύθυνση
(δηλ. ένα βέλος)

Σε διάφορα σημεία των δωματίων
υπάρχουν Όντα (άνθρωποι ή αντικείμενα)
- Στο αριστερό σχήμα
εμφανίζεται
το Φυσικό Μέγεθος "Θερμοκρασία" (Τ)
Αυτό χρειάζεται
[για να εκφράσει πλήρως
την Φυσική Ιδιότητα της Θέρμανσης]
μόνο έναν αριθμό π.χ. 22 βαθμούς Κελσίου
- Στο δεξιό σχήμα
εμφανίζεται 
το Φυσικό Μέγεθος "Ταχύτητα" (v)
Αυτό χρειάζεται [για να εκφράσει πλήρως
την Φυσική Ιδιότητα της Κίνησης]

εκτός από έναν αριθμό π.χ. 12 km/h (χιλιόμετρα ανά ώρα)
και ένα βέλος
δηλ. μια διεύθυνση (ή φορέα) και 
μία κατεύθυνση (ή φορά)

Υπάρχουν διάφοροι πίνακες που κατατάσσουν
τα απλά και συνήθη Φυσικά Μεγέθη σε Βαθμωτά ή Διανυσματικά
όπως π.χ.Ας σημειωθεί επίσης ότι για ένα Φυσικό Σώμα
χρειάζονται συνήθως
περισσότερα από ένα Φυσικά Μεγέθη
για να περιγραφούν οι Φυσικές του Ιδιότητες


Σε ένα άνθρωπο που πέφτει
μπορούν να καταμετρηθούν
πολλά Φυσικά Μεγέθη
όπως :
- Τα Διανυσματικά:
Μετατόπιση (Displacement)
Ταχύτητα
Επιτάχυνση
Βάρος

αλλά και
- Τα Βαθμωτά:
Θερμοκρασία σώματος
Πίεση αίματος
Καρδιακός ρυθμός
Θερμοκρασία ατμόσφαιρας
Πίεση ατμόσφαιρας

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: