Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O9

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο9-


Φυσικό μέγεθος.
Εμβαθύνοντας την κατανόησή του

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Είπαμε λοιπόν στα προηγούμενα
ότι στις Φυσικές Ιδιότητες που περιγράφουν
Όντα, Οντότητες, Επιδράσεις και Φαινόμενα
η Φυσική επικολλά τα "φυσικά μεγέθη"
Όμως, τι ακριβώς είναι ένα Φυσικό Μέγεθος?

Σε πρώτη ματιά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως μία "νοητική μηχανή"
με είσοδο (input) και έξοδο (output) όπου "μπαινοβγαίνουν" αριθμοί.

Όμως, όπως αντιλαμβάνεται κάποιος εύκολα
ακριβώς την ίδια λειτουργία εκτελεί, στα Μαθηματικά, η συνάρτηση (function).
- Στην είσοδο εισέρχονται οι τιμές της μεταβλητής  x 
- στην έξοδο εξέρχονται οι τιμές της συνάρτησης  f(x) 
Επομένως κάθε Φυσικό Μέγεθος εμπεριέχει μία μαθηματική συνάρτηση.

Βέβαια, στην περίπτωση του Φυσικού Μεγέθους
δεν "μπαινοβγαίνουν" τυχαίοι αριθμοί:
- στην είσοδο εισέρχονται σημεία του Χώρου και στιγμές του Χρόνου και
- στην έξοδο εξέρχονται οι τιμές του Φυσικού Μεγέθους

Αναλυτικότερα, η "νοητική μηχανή" παραλαμβάνει
ένα σύνολο τιμών από τις Διαστάσεις του Χωρόχρονου (x, y, z, t)
και τις αντιστοιχίζει σε φυσικές τιμές του Μεγέθους
δηλαδή
παραλαμβάνει την τιμή (5,6,7) που αντιπροσωπεύει
ένα σημείο (x, y, z) μέσα σε ένα δωμάτιο και
την αντιστοιχίζει σε μία τιμή Θερμοκρασίας π.χ. 25 °C


Ουσιαστικά, ο κανόνας της συνάρτησης
που αντιπροσωπεύει οπτικά στην εικόνα
η "νοητική μηχανή"
λαμβάνει τις τιμές της χωροχρονικής μεταβλητής
(που μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν οριζόντιο άξονα)
και τις αντιστοιχίζει στις τιμές του Φυσικού Μεγέθους
(που μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν κάθετο άξονα)

Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: