Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O18-13

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο18-13-


H μηδενική (null)
Διάσταση
(ιγ' μέρος: Σχολιασμός του Χωρόχρονου AdS)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Όσοι παρακολούθησαν από την αρχή αυτήν την σειρά
θα αντιλήφθηκαν πως
με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της Ανθρωπότητας
αυξήθηκε βαθμιαία και κλιμακωτά η αντίληψή της
για το ποιό μαθηματικό μοντέλο είναι το κατάλληλο
να αποδώσει τον Φυσικό Χωρόχρονο.

Όλα ξεκίνησαν από τότε που ο πρωτόγονος Άνθρωπος
θεωρούσε τον Χώρο και τον Χρόνο διακριτές οντότητες
και η αντίληψη αυτή αντιστοιχούσε στα μαθηματικά μοντέλα
του Αγχίγραμμου Χώρου και του Αγχίγραμμου Χρόνου
Στην συνέχεια, με πολύ κόπο και προσπάθεια,
ο Χώρος αναβαθμίσθηκε σε Ευκλείδειο
και μετά συνενώθηκε με τον Χρόνο
συναποτελώντας τον τετρα-διάστατο Χωρόχρονο Minkowski.

Έτσι, καθώς οι γνώσεις και τα παρατηρούμενα φυσικά φαινόμενα αυξάνονταν
η Φυσική κατέληξε σήμερα (2016) στο αναβαθμισμένο μαθηματικό μοντέλο
του πεντα-διάστατου Χωρόχρονου anti-deSitter (ή αλλιώς, AdS)

Ακόμη και να μην ξέρει κάποιος μαθηματικά,
παρατηρώντας την μήτρα σύνδεσης μεταξύ των σημείων του
μπορεί να δει την τέλεια αντισυμμετρία των παραμέτρων του
εκατέρωθεν της μηδενικής διαγωνίου
Η αρμονία που αποπνέει ως αλγεβρικό κατασκεύασμα
είναι, νομίζω, απόλυτη.


\mathcal R ({\color{Magenta}{\chi}}, {\color{Red}{\theta}}, {\color{Cyan}{\chi_t}}, {\color{Blue}{\phi}})= 
\begin{bmatrix}
0 & \color{Magenta}{-\chi_x} & \color{Magenta}{-\chi_y} & \color{Magenta}{-\chi_z} & \color{Cyan}{+\chi_t} \\
\color{Magenta}{+\chi_x} & 0 & \color{Red}{+\theta_z} & \color{Red}{-\theta_y} & \color{Blue}{+\phi_x} \\
\color{Magenta}{+\chi_y} & \color{Red}{-\theta_z} & 0 & \color{Red}{+\theta_x} & \color{Blue}{+\phi_y} \\
\color{Magenta}{+\chi_z} & \color{Red}{+\theta_y} & \color{Red}{-\theta_z}  & 0 & \color{Blue}{+\phi_z} \\
\color{Cyan}{-\chi_t} & \color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_x} & 0
\end{bmatrix}
Μήτρα Απειροστών Στροφών
του Χωρόχρονου AdS

Όμως, πέραν από την μαθηματική απεικόνιση,
ένας απλός άνθρωπος μπορεί να αναρωτηθεί
τι παραπάνω παρέχει αυτό το νέο μοντέλο Χωρόχρονου
ώστε να το κάνει να ξεχωρίζει από τα προηγούμενα?

Όσοι παρακολούθησαν τα προηγούμενα μέρη που σχετίζονται
με τον μετασχηματισμό της Aντιστροφής (inversion)
και το φαινόμενο της Κβαντικής Σύμπλεξης (quantum entanglement)
υποψιάζονται ποιό είναι αυτό το χαρακτηριστικό.

Είναι εντυπωσιακό, ίσως και απίστευτο,
αλλά το μαθηματικό μοντέλο AdS "εφοδιάζει" τον συνήθη Χωρόχρονο
με την δυνατότητα της "ακαριαίας" επικοινωνίας κάθε σημείου του
με οποιοδήποτε άλλο, όσο μακρυά κι είναι,
ακόμη και στην "άλλη άκρη του Σύμπαντος".

Για να αντιληφθούμε περισσότερο παραστατικά
το τι συμβαίνει ας παρομοιάσουμε
- τον Χωρόχρονο με έναν Βιολογικό Οργανισμό και
- τα σημεία του με τα κύτταρα του Οργανισμού αυτού.

Αν περίμενε ο εγκέφαλος να μάθει τι συμβαίνει
στο εσωτερικό του Οργανισμού από τις παλμικές ώσεις
"κύτταρο προς κύτταρο"
η πληροφορία θα έφτανε "μετά θάνατο"
Για αυτό λοιπόν υπάρχει το Νευρικό Σύστημα
που παρακάμπτει τις κυτταρικές δομές
και στέλνει τις πληροφορίες ταχύτατα με ηλεκτρικούς παλμούς.

Systems-Nervous-02-goog.jpg
Το Νευρικό Σύστημα
διατρέχει κάθε περιοχή του Οργανισμού
και μεταφέρει τις πληροφορίες
από κάθε κύτταρό του
στον εγκέφαλο
Ακριβώς, το αντίστοιχο συμβαίνει με τον Χωρόχρονο AdS.
Εδώ:
- η Επίκενη (null) Υπερεπιφάνεια και τα ταχυόνια αντιστοιχούν
   στο Νευρικό Σύστημα του Οργανισμού και τους νευρικούς ηλεκτρικούς παλμούς
- η μετάδοση πληροφορίας με τα φωτόνια της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
   αντιστοιχεί στις παλμικές ώσεις "κύτταρο προς κύτταρο"

Οι ροζ και οι κυανές παράμετροι στην παραπάνω μήτρα Στροφών
του AdS Χωροχρόνου πιστοποιούν την ύπαρξη "καναλιών",
που συνδέουν ακαριαία
κάθε σημείο του και οποιαδήποτε χρονική στιγμή του Χωρόχρονου,
με οποιοδήποτε άλλο σημείο ή χρονική στιγμή,
κι ας μην είναι γειτονικό του, όπως θα περιμέναμε

Neuroscience-01-goog.jpg
Η εντυπωσιακή ομοιότητα
του Νευρικού Συστήματος
του Βιο-οργανισμού
με την Επίκενη (null) Υπερεπιφάνεια
του AdS Χωρόχρονου 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι
τα Συστήματα επικοινωνιών μίας Κοινωνίας
(μυστικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο, ΜΜΕ, εφημερίδες, βιβλία κλπ)
Αν περίμεναν τα Κυβερνητικά Όργανά της να ενημερωθούν
"κάτοικο προς κάτοικο" (στόμα με στόμα)
για το όποιο γεγονός που συμβαίνει στην χώρα
μάλλον θα αδυνατούσαν να ασκήσουν οποιαδήποτε διακυβέρνηση
Ροή Πληροφορίας
σε μία Κοινωνία
διαμέσου των Συστημάτων επικοινωνίας
προς και από Κυβέρνηση 
Πάντως η αντίστροφη οπτική παραμένει:
Είναι η εξέλιξη της αντίληψης της Ανθρωπότητας που αυξάνει
την πολυπλοκότητα των μαθηματικών μοντέλων
που περιγράφουν, σε κάθε Ιστορική Εποχή, τον Χωρόχρονο
ή
οι Βιο-Οργανισμοί και οι Κοινωνίες
δομούνται με τον τρόπο που γνωρίζουμε
επειδή, ακριβώς, είναι "γεννήματα-θρέμματα" του Χωρόχρονου?
(οπότε λογικά είναι να είναι "ομούσια τω πατρί")

Αν, λοιπόν, ο Χωρόχρονος AdS
είναι το τελικό μαθηματικό μοντέλο
του Χωρόχρονου της Πραγματικότητας
τότε αυτός θα οδηγήσει την Ανθρωπότητα
(διαμέσου των ταχυονίων της Επίκενης (null) Υπερεπιφάνειάς του)
σε έναν καταιγισμό κοσμικών επικοινωνιών
μεταξύ των άπειρων ευφυών Πολιτισμών του Σύμπαντος
και το γεγονός αυτό
μπορεί να παρομοιασθεί, μόνον, με την γέννηση του εμβρύου
που τερματίζει την πληροφοριακή του απομόνωση
μέσα στον αμνιακό σάκο
και εξακοντίζεται στον Πραγματικό Κόσμο της διαδραστικής Ανθρωπότητας.


Σε αναμονή λοιπόν....

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: