Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O37

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο37-


Χωροχρονική Ενοποίηση
(η' μέρος)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Στο προηγούμενο μέρος καταλήξαμε τελικά
στην πλήρη μορφή της Μήτρας Απειροστής Στροφής
στον 11-διάστατο Ενιαίο Χωρόχρονο.


\mathcal R = 
\begin{bmatrix}
0 & \color{Magenta}{-\chi_x} & \color{Magenta}{-\chi_y} & \color{Magenta}{-\chi_z} & \color{Cyan}{+\psi} &
0 &
\color{Cyan} i\tilde {\psi}^{-1} & 
\color{Magenta} i\tilde {\chi}_z^{+1} & \color{Magenta} i\tilde {\chi}_y^{+1} & {\color{Magenta} i\tilde {\chi}_x^{+1}} \; \; \;
0
\\
\color{Magenta}{+\chi_x} & 0 & \color{Red}{+\theta_z} & \color{Red}{-\theta_y} 
& \color{Blue}{+\phi_x} &
0 &
\color{Green} i\tilde {\phi}_x^{-1} & 
\color{Brown} {i\tilde \theta}_y^{-1} & \color{Brown} {i\tilde \theta}_z^{+1} & 0 \;\; \; \;
\color{Magenta} i\tilde {\chi}_x^{-1}
\\
\color{Magenta}{+\chi_y} &\color{Red}{-\theta_z} & 0 & \color{Red}{+\theta_x} & \color{Blue}{+\phi_y} &
0 &
\color{Green} i\tilde {\phi}_y^{-1} &
\color{Brown} {i\tilde \theta}_x^{+1} & 0 & \color{Brown} {i\tilde \theta}_z^{-1} \; \; \; \; 
\color{Magenta} i\tilde{\chi}_y^{-1} \\
\color{Magenta}{+\chi_z} &\color{Red}{+\theta_y} & \color{Red}{-\theta_x} & 0 & \color{Blue}{+\phi_z} &
0 &
\color{Green} i\tilde {\phi}_z^{-1} &
0 & \color{Brown} {i\tilde \theta}_x^{-1} & \color{Brown} {i\tilde \theta}_y^{+1} \; \; \; 
\color{Magenta} i\tilde{\chi}_z^{-1} \\
\color{Cyan}{-\psi} & \color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_y} & \color{Blue}{-\phi_z} & 0 & 0 &
0 & 
\color{Green} i\tilde {\phi}_z^{+1} & \color{Green} i\tilde {\phi}_y^{+1} & \color{Green} i\tilde {\phi}_x^{+1} \; \; \; 
\color{Cyan} i\tilde {\psi}^{+1} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \; \; \; \; \; \; \; 0 \\
\color{Cyan}{+ i\psi} & \color{Green}{+i\phi_x} & \color{Green}{+i\phi_y} & \color{Green}{+i\phi_z} & 0 &
0 & 
0 & \color{Blue} \tilde{\phi}_z^{-1} & \color{Blue} \tilde{\phi}_y^{-1} & \color{Blue} \tilde{\phi}_z^{-1} \; \; \;
\color{Cyan} \tilde {\psi}^{-1} \\
\color{Magenta}{-i\chi_z} & \color{Brown}{+i\theta_y} & \color{Brown}{-i\theta_x} & 0 & \color{Green}{-i\phi_z} &
0 & 
\color{Blue} \tilde{\phi}_z^{+1} & 
0 & \color{Red} \tilde {\theta}_x^{-1} & \color{Red} \tilde {\theta}_y^{+1} \; \; \;
\color{Magenta} \tilde{\chi}_z^{+1} \\
\color{Magenta}{-i\chi_y} & \color{Brown}{-i\theta_z} & 0 & \color{Brown}{+i\theta_x} & \color{Green}{-i\phi_y} & 
0 &
\color{Blue} \tilde{\phi}_y^{+1} &
\color{Red} \tilde {\theta}_x^{+1} & 0 & \color{Red} \tilde {\theta}_z^{-1} \; \; \;
\color{Magenta} \tilde{\chi}_y^{+1} \\
\color{Magenta}{-i\chi_x} & 0 & \color{Brown}{+i \theta_z} & \color{Brown}{-i \theta_y} & \color{Green}{-i\phi_x} &
0 &
\color{Blue} \tilde{\phi}_x^{+1} & 
\color{Red} \tilde {\theta}_y^{-1} & \color{Red} \tilde {\theta}_z^{+1} & 0 \; \; \; \; \;
\color{Magenta} \tilde{\chi}_x^{+1} \\
0 & \color{Magenta}{+i\chi_x} & \color{Magenta}{+i\chi_y} & \color{Magenta}{+i\chi_z} & \color{Cyan}{-i\psi} &
0 &
\color{Cyan} \tilde {\psi}^{+1} & 
\color{Magenta} \tilde{\chi}_z^{-1} & \color{Magenta} \tilde{\chi}_y^{-1} & 
{\color{Magenta} \tilde{\chi}_x^{-1}} \; \; \; \;
0 \\
\end{bmatrix}
Αναλυτική (όχι συνοπτική) Μήτρα 
Απειροστής Στροφής
του Ενιαίου 11-διάστατου Χωρόχρονου
όπου:
 
θx, θy, θz = Πραγματική Χωρική Περιστροφή

φx, φy, φz = Πραγματική Χρονική Προώθηση
χx, χy, χz = Πραγματική Χωρική Αντιστροφή
ψ = Πραγματική Χρονική Αναστροφή
και
iθx, iθy, iθz = Φανταστική Χωρική Περιστροφή
iφx, iφy, iφz = 
Φανταστική Χρονική Προώθηση
iχx, iχy, iχz = 
Φανταστική Χωρική Αντιστροφή
iψ 
Φανταστική Χρονική Αναστροφή
και
οι αντίστοιχες πραγματικές γωνίες
με περισπωμένη (~)
οι Συμπαραγματικές Στροφές
(Περιστροφή, Προώθηση, Αντιστροφή, Αναστροφή)

και
οι αντίστοιχες φανταστικές γωνίες
με περισπωμένη (~)
οι Συμφανταστικές Στροφές
(Περιστροφή, Προώθηση, Αντιστροφή, Αναστροφή)

Όμως, δεν αρκεί απλά η αναγραφή της Μήτρας αυτής
Για την κατανόηση της Κοσμικής Δημιουργίας
απαιτείται η πλήρης και διεξοδική κατανόησή της.

Ας δούμε λοιπόν, αναλυτικότερα, πως αναλύεται ειδικότερα αυτή.

Τα πρώτα που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι:
- η μία (κάθετη) στήλη με μηδενικά
- η μία (οριζόντια) σειρά με μηδενικά

Αυτές χωρίζουν τον 11-διάστατο Ενιαίο Χωρόχρονο
σε τέσσερεις 5-διάστατους Χωρόχρονους.

- Δύο από αυτούς είναι τύπου anti-deSitter και
- Δύο υπόλοιποι είναι τύπου deSitter

------
Έτσι έχουμε:
Α) "Φωτεινή Πλευρά"
     (ή ακριβέστερα, το "Ηλεκτρογόνο" τμήμα του Ενιαίου Χωρόχρονου)
      Διακρίνουμε:
      Α1) Πραγματικός πεντα-διάστατος Χωρόχρονος
             Είναι ο Χωρόχρονος που ζούμε εμείς.
             Είναι, όπως έχουμε αναφέρει, τύπου "anti-deSitter"
             "Φιλοξενεί" την Συνήθη (ή αλλιώς Ηλεκτρογενή) Ύλη


\mathcal R_{real} = 
\begin{bmatrix}
0 &
\color{Magenta}{-\chi_x} & \color{Magenta}{-\chi_y} & \color{Magenta}{-\chi_z} & 
\color{Cyan}{+\psi} &
0 &
\color{Cyan} {\cdot} & 
\color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & {\color{Magenta} {\cdot}} \; \; \;
\cdot
\\
\color{Magenta}{+\chi_x} & 
0 & \color{Red}{+\theta_z} & \color{Red}{-\theta_y} 
& \color{Blue}{+\phi_x} &
0 &
\color{Green} {\cdot} & 
\color{Brown} {\cdot} & \color{Brown} {\cdot} & \cdot \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot}
\\
\color{Magenta}{+\chi_y} &
\color{Red}{-\theta_z} & 0 & \color{Red}{+\theta_x} &
\color{Blue}{+\phi_y} &
0 &
\color{Green} {\cdot} &
\color{Brown} {\cdot} & \cdot & \color{Brown} {\cdot} \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot}
\\
\color{Magenta}{+\chi_z} &
\color{Red}{+\theta_y} & \color{Red}{-\theta_x} & 0 &
\color{Blue}{+\phi_z} &
0 &
\color{Green} {\cdot} &
\cdot & \color{Brown} {\cdot} & \color{Brown} {\cdot} \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot}
\\
\color{Cyan}{-\psi} & 
\color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_y} & \color{Blue}{-\phi_z} & 
0 & 
0 &
\cdot & 
\color{Green} {\cdot} & \color{Green} {\cdot} & \color{Green} {\cdot} \; \; \; 
\color{Cyan} {\cdot} 
\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \; \; \; 0 
\\
\color{Cyan}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} & \color{Green}{\cdot} & \color{Green}{\cdot} & 
\cdot &
0 & 
\cdot & 
\color{Blue} {\cdot} & \color{Blue} {\cdot} & \color{Blue} {\cdot} \; \; \;
\color{Cyan} {\cdot}
\\
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & 
\cdot & 
\color{Green}{\cdot} &
0 & 
\color{Blue} {\cdot} & 
\cdot & \color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} \; \; \;
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Magenta}{\cdot} & 
\color{Brown}{\cdot} & \cdot & \color{Brown}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} & 
0 &
\color{Blue} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \cdot & \color{Red} {\cdot} \; \; \;
\color{Magenta} {\cdot}
\\
\color{Magenta}{\cdot} & 
\cdot & \color{Brown}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} &
0 &
\color{Blue} {\cdot} & 
\color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} & \cdot \; \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot}
\\
\cdot & 
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta}{\cdot} &
\color{Cyan}{\cdot} &
0 &
\color{Cyan} {\cdot} & 
\color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & 
{\color{Magenta} {\cdot}} \; \; \; 
\cdot 
\\
\end{bmatrix}


      Α2) Φανταστικός πεντα-διάστατος Χωρόχρονος
             Είναι, όπως έχουμε αναφέρει, τύπου "anti-deSitter"
             Διαρρέεται από την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία


\mathcal R_{imag} = 
\begin{bmatrix}
\cdot &
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & 
\color{Cyan} {\cdot} &
0 &
\color{Cyan} {\cdot} & 
\color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & {\color{Magenta} {\cdot}} \; \; \; 
\cdot
\\
\color{Magenta} {\cdot} & 
\cdot & \color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} & 
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} {\cdot} & 
\color{Brown} {\cdot} & \color{Brown} {\cdot} & \cdot \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot}
\\
\color{Magenta} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \cdot & \color{Red} {\cdot} &
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} {\cdot} &
\color{Brown} {\cdot} & \cdot & \color{Brown} {\cdot} \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Magenta} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \color{Red}{\cdot} & \cdot &
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} {\cdot} &
\cdot & \color{Brown} {\cdot} & \color{Brown} {\cdot} \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Cyan}{\cdot} & 
\color{Blue}{\cdot} & \color{Blue}{\cdot} & \color{Blue}{\cdot} &
\cdot & 
0 &
\cdot & 
\color{Green} {\cdot} & \color{Green} {\cdot} & \color{Green} {\cdot} \; \; \; 
\color{Cyan} {\cdot} 
\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \; \; \; 0 
\\
\color{Cyan}{+ i\psi} & 
\color{Green}{+i\phi_x} & \color{Green}{+i\phi_y} & \color{Green}{+i\phi_z} & 
0 &
0 & 
\cdot & 
\color{Blue} {\cdot} & \color{Blue} {\cdot} & \color{Blue} {\cdot} \; \; \;
\color{Cyan} {\cdot} 
\\
\color{Magenta}{-i\chi_z} & \color{Brown}{+i\theta_y} & \color{Brown}{-i\theta_x} & 
0 & 
\color{Green}{-i\phi_z} &
0 & 
\color{Blue} {\cdot} & 
\cdot & \color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} \; \; \;
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Magenta}{-i\chi_y} & 
\color{Brown}{-i\theta_z} & \cdot & \color{Brown}{+i\theta_x} & 
\color{Green}{-i\phi_y} & 
0 &
\color{Blue} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \cdot & \color{Red} {\cdot} \; \; \;
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Magenta} {-i\chi_x} & 
0 & \color{Brown}{+i \theta_z} & \color{Brown}{-i \theta_y} & 
\color{Green}{-i\phi_x} &
0 &
\color{Blue} {\cdot} & 
\color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} & \cdot \; \; \; 
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
0 & 
\color{Magenta}{+i\chi_x} & \color{Magenta}{+i\chi_y} & \color{Magenta}{+i\chi_z} & \color{Cyan}{-i\psi} &
0 &
\color{Cyan} {\cdot} & 
\color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & 
{\color{Magenta} {\cdot}} \; \; \; 
\cdot 
\\
\end{bmatrix}


Β) "Σκοτεινή Πλευρά"
     (ή ακριβέστερα,  το Βαρυτογόνο τμήμα του Ενιαίου Χωρόχρονου)
      Διακρίνουμε:
      Β1) Συμπραγματικός πεντα-διάστατος Χωρόχρονος
             Είναι ένας Χωρόχρονος που δεν γίνεται αντιληπτός από εμάς.
             Είναι  τύπου "deSitter"
             "Φιλοξενεί" την Σκοτεινή (ή αλλιώς Βαρυτογενή) Ύλη


\mathcal R_{co-real} = 
\begin{bmatrix}
\cdot &
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & 
\color{Cyan} {\cdot} &
0 &
\color{Cyan} {\cdot} & 
\color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & {\color{Magenta} {\cdot}} \; \; \; \; \; \; \;
\cdot
\\
\color{Magenta} {\cdot} & 
\cdot & \color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} & 
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} {\cdot} & 
\color{Brown} {\cdot} & \color{Brown} {\cdot} & \cdot \; \; \; \; \; \; \;
\color{Magenta} {\cdot}
\\
\color{Magenta} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \cdot & \color{Red} {\cdot} &
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} {\cdot} &
\color{Brown} {\cdot} & \cdot & \color{Brown} {\cdot} \; \; \; \; \; \; \;
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Magenta} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \color{Red}{\cdot} & \cdot &
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} {\cdot} &
\cdot & \color{Brown} {\cdot} & \color{Brown} {\cdot} \; \; \; \; \; \; \;
\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Cyan}{\cdot} & 
\color{Blue}{\cdot} & \color{Blue}{\cdot} & \color{Blue}{\cdot} &
\cdot & 
0 &
\cdot & 
\color{Green} {\cdot} & \color{Green} {\cdot} & \color{Green} {\cdot} \; \; \; \; \; \; \;
\color{Cyan} {\cdot} 
\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \; \; \; \; \; \; \; 0 
\\
\color{Cyan}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} & \color{Green}{\cdot} & \color{Green}{\cdot} & 
\cdot &
0 & 
0 & 
\color{Blue} \tilde{\phi}_z^{-1} & \color{Blue} \tilde{\phi}_y^{-1} & \color{Blue} \tilde{\phi}_z^{-1} \; \; \;
\color{Cyan} \tilde {\psi}^{-1} 
\\
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & 
\cdot & 
\color{Green}{\cdot} &
0 & 
\color{Blue} \tilde{\phi}_z^{+1} & 
0 & \color{Red} \tilde {\theta}_x^{-1} & \color{Red} \tilde {\theta}_y^{+1} \; \; \;
\color{Magenta} \tilde{\chi}_z^{+1} 
\\
\color{Magenta}{\cdot} & 
\color{Brown}{\cdot} & \cdot & \color{Brown}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} & 
0 &
\color{Blue} \tilde{\phi}_y^{+1} &
\color{Red} \tilde {\theta}_x^{+1} & 0 & \color{Red} \tilde {\theta}_z^{-1} \; \; \;
\color{Magenta} \tilde{\chi}_y^{+1} 
\\
\color{Magenta}{\cdot} & 
\cdot & \color{Brown}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} &
0 &
\color{Blue} \tilde{\phi}_x^{+1} & 
\color{Red} \tilde {\theta}_y^{-1} & \color{Red} \tilde {\theta}_z^{+1} & 0 \; \; \; \; \;
\color{Magenta} \tilde{\chi}_x^{+1} 
\\
\cdot & 
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta}{\cdot} &
\color{Cyan}{\cdot} &
0 &
\color{Cyan} \tilde {\psi}^{+1} & 
\color{Magenta} \tilde{\chi}_z^{-1} & \color{Magenta} \tilde{\chi}_y^{-1} & 
{\color{Magenta} \tilde{\chi}_x^{-1}} \; \; \; \;
0 
\\
\end{bmatrix}

      Β2) Συμφανταστικός πεντα-διάστατος Χωρόχρονος
             Είναι τύπου "deSitter"
             Διαρρέεται από την Βαρυτική Ακτινοβολία (και την Σκοτεινή Ενέργεια)


\mathcal R_{co-imag} = 
\begin{bmatrix}
\cdot &
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & 
\color{Cyan} {\cdot} &
0 &
\color{Cyan} i\tilde {\psi}^{-1} & 
\color{Magenta} i\tilde {\chi}_z^{+1} & \color{Magenta} i\tilde {\chi}_y^{+1} & {\color{Magenta} i\tilde {\chi}_x^{+1}} \; \; \;
0
\\
\color{Magenta} {\cdot} & 
\cdot & \color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} & 
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} i\tilde {\phi}_x^{-1} & 
\color{Brown} {i\tilde \theta}_y^{-1} & \color{Brown} {i\tilde \theta}_z^{+1} & 0 \; \; \; \;
\color{Magenta} i\tilde {\chi}_x^{-1}
\\
\color{Magenta} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \cdot & \color{Red} {\cdot} &
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} i\tilde {\phi}_y^{-1} &
\color{Brown} {i\tilde \theta}_x^{+1} & 0 & \color{Brown} {i\tilde \theta}_z^{-1} \; \; \; \; 
\color{Magenta} i\tilde{\chi}_y^{-1} 
\\
\color{Magenta} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \color{Red}{\cdot} & \cdot &
\color{Blue} {\cdot} &
0 &
\color{Green} i\tilde {\phi}_z^{-1} &
0 & \color{Brown} {i\tilde \theta}_x^{-1} & \color{Brown} {i\tilde \theta}_y^{+1} \; \; \; 
\color{Magenta} i\tilde{\chi}_z^{-1} 
\\
\color{Cyan}{\cdot} & 
\color{Blue}{\cdot} & \color{Blue}{\cdot} & \color{Blue}{\cdot} &
\cdot & 
0 &
0 &
\color{Green} i\tilde {\phi}_z^{+1} & \color{Green} i\tilde {\phi}_y^{+1} & \color{Green} i\tilde {\phi}_x^{+1} \; \; \; 
\color{Cyan} i\tilde {\psi}^{+1} 
\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \; \; \; \; \; \; \; 0 
\\
\color{Cyan}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} & \color{Green}{\cdot} & \color{Green}{\cdot} & 
\cdot &
0 & 
\cdot & 
\color{Blue} {\cdot} & \color{Blue} {\cdot} & \color{Blue} {\cdot} \; \; \; \; \; \; \;

\color{Cyan} {\cdot}
\\
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & 
\cdot & 
\color{Green}{\cdot} &
0 & 
\color{Blue} {\cdot} & 
\cdot & \color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} \; \; \; \; \; \; \;

\color{Magenta} {\cdot} 
\\
\color{Magenta}{\cdot} & 
\color{Brown}{\cdot} & \cdot & \color{Brown}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} & 
0 &
\color{Blue} {\cdot} &
\color{Red} {\cdot} & \cdot & \color{Red} {\cdot} \; \; \; \; \; \; \;

\color{Magenta} {\cdot}
\\
\color{Magenta}{\cdot} & 
\cdot & \color{Brown}{\cdot} & \color{Brown}{\cdot} & 
\color{Green}{\cdot} &
0 &
\color{Blue} {\cdot} & 
\color{Red} {\cdot} & \color{Red} {\cdot} & \cdot \; \; \; \; \; \; \;

\color{Magenta} {\cdot}
\\
\cdot & 
\color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta}{\cdot} & \color{Magenta}{\cdot} &
\color{Cyan}{\cdot} &
0 &
\color{Cyan} {\cdot} & 
\color{Magenta} {\cdot} & \color{Magenta} {\cdot} & 
{\color{Magenta} {\cdot}} \; \; \; \; \; \; \;

\cdot 
\\
\end{bmatrix}

Για να έχουμε μια εποπτικότερη εικόνα της δομής αυτής
επανερχόμαστε στο "Ιδεογράφημα του Χωρόχρονου"
που εμφανίσαμε στο Μέρος Ο27

Eule-Formula-03-goog.png

Ένα 11-διάστατο Ον
ααποδίδεται από την "πράσινη έλικα"
διαδίδεται στον Ενιαίο 11D-Χωρόχρονο
(στο σχήμα αυτός αντιστοιχεί με το "δωμάτιο")
Έχουμε τώρα:
1) Μία πρώτη προβολή του Όντος,
απεικονίζεται στο "οριζόντιο δάπεδο"
που αντιπροσωπεύει, νοητά, τον 5D-Πραγματικό Χωρόχρονο anti-deSitter
(και αποδίδεται από την γαλάζια συνάρτηση)
2) Μία δεύτερη προβολή του Όντος,
απεικονίζεται στο ένα ζεύγος "παράλληλων τοίχων"
που αντιπροσωπεύει, νοητά, τον 5D-Φανταστικό Χωρόχρονο anti-deSitter
(και αποδίδεται από την κίτρινη συνάρτηση)
3) Μία τρίτη προβολή του Όντος,
απεικονίζεται στην "οριζόντια οροφή"
που αντιπροσωπεύει, νοητά, τον 5D-Συμπραγματικό Χωρόχρονο deSitter 
(που δεν διακρίνεται στο σχήμα)
4) Μία τέταρτη προβολή του Όντος,
απεικονίζεται στο άλλο ζεύγος "παράλληλων τοίχων"
που αντιπροσωπεύει, νοητά, τον 5D-Συμφανταστικό Χωρόχρονο deSitter
(που επίσης δεν διακρίνονται στο σχήμα)

-----
Αυτή η ανάλυση πρέπει να είναι αναμενόμενη
γιατί:

Όπως, ακριβώς, ένας Διμιγαδικός Αριθμός (Bicomplex number)


z = a + ib + \tilde c + i\tilde d

μπορεί να αναλυθεί σε:
Πραγματικό, Φανταστικό, Συμπραγματικό και Συμφανταστικό τμήμα
εντελώς, παρόμοια, και ο Ενιαίος 11D-Χωρόχρονος
αναλύεται σε:
Πραγματικό, Φανταστικό, Συμπραγματικό και Συμφανταστικό, 5D-Χωρόχρονο

Η συνέχεια στο επόμενο....

-------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: