Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - A-05

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-A-05-Ιατρικές Προοπτικές

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Ας παρατηρήσουμε, λοιπόν,
δύο από τα 12 Θεμελιώδη Σχήματα του τρισ-διάστατου Χώρου
(τα γνωστά Κωνοειδή, από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα)
που εξετάσαμε στα προηγούμενα:

Α) το Ελλειψοειδές (δηλ. την γενικευμένη Σφαίρα):Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Ελλειψοειδές,
στην Κλασσική Γεωμετρία,
 είναι:

 {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} + {z^2 \over c^2} = 1Β) Το Δίχωνο Υπερβολοειδές:

Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Δίχωνο Υπερβολοειδές,
στην Κλασσική Γεωμετρία,
 είναι:

\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} - \frac {z^2}{c^2} = 1


Παρατηρώντας τα, δεν μπορεί να μην παραξενευτεί κάποιος
Είναι τόσο διαφορετικά όσο δεν γίνεται.
Κι όμως οι εξισώσεις, που τα περιγράφουν, είναι σχεδόν ταυτόσημες.
Διαφέρουν μόνο σε δύο πρόσημα.

Για να δούμε όμως και βιολογικά αντίστοιχά τους
που συναντά κανείς στον Βιολογικό Κόσμο

π.χ. Ερυθρά αιμοσφαίρια
Τα υγιή Ερυθρά Αιμοσφαίρια
είναι, κατά προσέγγιση, Ελλειψοειδή
(Βέβαια, 
τα ερυθρά αιμοσφαίρια,αν απεικονιστούν, διεξοδικότερα,
επειδή έχουν στερηθεί του πυρήνα
και οργανιδίων,
έχουν αμφίκοιλο σχήμα.
Απλά, αυτά είναι
τεχνικές λεπτομέρειες της Κυτταρολογίας)

Σύγκριση, τώρα, με εκφυλισμένο αιμοσφαίριο της αναιμίας

Δεξιά:
το υγιές Ερυθρό Αιμοσφαίριο
(με την Ελλειψοειδή μορφή)
Αριστερά:
το ελαττωματικό Αιμοσφαίριο της Αναιμίας
(με το Υπερβολοειδή μορφή)

Ωραία μέχρι εδώ.
------------------------

Oι σύγχρονες Φυσικές Θεωρίες  έχουν δείξει ότι
η Φύση εξελίσσεται, σύμφωνα με ένα Φυσικό Φαινόμενο
που ονομάζεται Θραύση Συμμετρίας (Symmetry breaking)

Η συνεχής Θραύση Συμμετρίας οριοθετεί ουσιαστικά το "βέλος του Χρόνου"

Αριστερά:
Το αντικείμενο (εδώ το βάζο)
έχει την μέγιστη δυνατή συμμετρία
και την ελάχιστη δυνατή εντροπία
Δεξιά:
Το αντικείμενο θρυματίσθηκε
σε έναν, από τους δισεκατομμύρια,
δυνατούς τρόπους θραύσης
Η συμμετρία του επίσης θραύσθηκε
και περιορίσθηκε σημαντικά
ενώ αντίστοιχα η εντροπία του
αυξήθηκε σημαντικά

Όσο η Συμμετρία ενός αντικειμένου "συρρικνώνεται"
τόσο αυτό αυξάνει την εντροπία του, δηλ. την αταξία του
και ουσιαστικά "γηράσκει".

Ναι, ακριβώς αυτό.

Το Γήρας ενός έμβιου (ή άβιου) σώματος οφείλεται σε
έναν "κατακερματισμό" της αρχικής Συμμετρίας του
(δηλ. σε μία συνεχή σειρά Ρήξεων Συμμετρίας που υφίσταται)

Η Κβαντική Φυσική έχει "στείλει" αυτήν την "θραύση συμμετρίας"
ακόμη βαθύτερα,
στην κατάρρευση της "κυματοσυνάρτησης" (wave function collapse)
ενός φυσικού συστήματος

Από τις άπειρες "ευθείες" (δηλ. ιδιοσυναρτήσεις)
που περιέχονται
σε έναν "λόφο" παρουσίασης
(δηλ. στην κυματοσυνάρτησή του που το περιγράφει)
ενός συστήματος
όταν αυτό καταρρεύσει
μένει μόνο μία (δεξιά)

Ίσως να μην υπάρχει
καλύτερη εκλαϊκευτική εικόνα
από αυτήν
για να γίνει αντιληπτή
τόσο η "κατάρρευση κυματοσυνάρτησης"
όσο και η "θραύση συμμετρίας"
Αν υποθέσουμε
ότι ο παρατηρητής
"βλέπει" το αντικείμενο (εδώ μία γυναίκα)
μόνον όταν πατάει στο έδαφος
δηλ. στην αρχική θέση
("αθρυμμάτιστη" κυματοσυνάρτηση)
και στην τελική θέση
("καταρριφθείσα" κυματοσυνάρτηση)
τότε
το φαινόμενο αυτό
δεν διαφέρει από την θραύση της συμμετρίας
του βάζου

Εδώ, λοιπόν, επεμβαίνει λοιπόν η Πολυδιαστατική θεωρία
(και η  Χορδοθεωρία που την συνοδεύει)

Πάει την εξήγηση του φαινομένου αυτού της θραύσης
ακόμη βαθύτερα.
Το αποδίδει στην Γεωμετρία του Χωρόχρονου.

Ας ξαναδούμε τα δύο αρχικά σχήματα
του Ελλειψοειδούς  και του Υπερβολοειδούς

Πως μπορούμε να τα δούμε με το νέο φως της Θραύσης Συμμετρίας?
- Το Ελλειψοειδές αντιστοιχεί στο "αθρυμμάτιστο βάζο",
   ή βιολογικά, στο "υγιές αιμοσφαίριο"
- Το Δίχωνο Υπερβολοειδές αντιστοιχεί στο "θρυμματισμένο βάζο" ,
   ή βιολογικά, στο "αναιμικό αιμοσφαίριο"

- Ε, και λοιπόν?
θα ρωτήσει ο συνεχώς ανυποψίαστος αναγνώστης.

Λοιπόν, έχουμε ένα εκπληκτικό εύρημα:

Άρα, λοιπόν,
όλες οι "ελαττωματικές μορφές περιορισμένης συμμετρίας"
που γενικεύοντας, με την αναγωγική ματιά της Επιστήμης,
εκδηλώνονται στον 3D-Χώρο (της Υπαρκτής Πραγματικότητας) με:
- Υπερβολοειδή σχήματα στην Γεωμετρία ή με
- καταρρέουσες κβαντικές κυματοσυναρτήσεις στην Κβαντική Φυσική ή με
- θρυμματισμένα βάζα στην Κλασσική Φυσική
- κλπ κλπ
οφείλονται
στην "κατάρρευση των διαστάσεων" του Ενιαίου 11D-Χωρόχρονου.

Η Εξέλιξη του Σύμπαντος (από το Big Bang και μετά)
είναι, από την άποψη της Φυσικής, εντελώς αντίστοιχη
- με την γήρανση ενός Ανθρώπου, ενός Πλανήτη, ενός Αστέρα, ενός Γαλαξία,
- με την διάβρωση οποιουδήποτε άβιου σώματος και
- με την διάσπαση ενός σωματιδίου
  του Υποατομικού Κόσμου (του Μικρόκοσμου)

Καθώς, λοιπόν, ο Ενιαίος 11D-Χωρόχρονος "καταρρέει" και "θρυμματίζεται"
τοπικά, σε κάθε χωρο-σημείο του,
μεταπίπτοντας σε πάμπολλους τρισ-διάστατους συνδυασμούς
των Διαστάσεών του
παρασύρει και την υπάρχουσα Ύλη
που, ενδεχομένως, υπάρχει στην κάθε περιοχή του
στην δική του καταρρέουσα πορεία.

- Υπάρχει σωτηρία? Θα ρωτήσει ο απεγνωσμένος αναγνώστης.

Εμ ... αυτό ακριβώς είναι ουσία της Πολυδιαστατικής θεωρίας
Όλα τα αντικείμενα της Φύσης
μπορούν να επαναφερθούν στην τέλεια "Ελλειπτική μορφή" τους
ανεξάρτητα από τους αναρίθμητες ελαττωματικές "Υπερβολικές μορφές"
απλά και μαγικά!!!!!!!!!!!!!!!

Πως?

 Ως γνωστόν από όσα εκθέσαμε στα προηγούμενα:

1) Η εξίσωση που περιγράφει το Ελλειψοειδές 
από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Red}y^2}{\color{Red}b^2} + \frac {\color{Red}z^2}{\color{Red}c^2} = 1

2) Η εξίσωση που περιγράφει το Δίχωνο Υπερβολοειδές
από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} + \frac {\color{Brown}z^2}{\color{Brown}c^2} = 1


Μετατρέποντας, λοιπόν, τα Υπερβολοειδή
(με τα πρόσημα "μείον" στις εξισώσεις τους)
σε Ελλειψοειδή
(με πρόσημα "συν" στην εξίσωσή τους)
όλα επανέρχονται στην αρχική τελειότητά τους.

- Ωραία η θεωρία, θα πεί ο δύσπιστος αναγνώστης
   στην πράξη, όμως, πως μπορεί να γίνει αυτό?

Αυτό είναι θέμα που αφορά την Μελλοντική Τεχνολογία.
Πρακτικά, υπολογίζοντας κάθε φορά
τις σταθερές (a, b, c) των Υπερβολοειδών
και κάποιες βιο-σταθερές από την Βιολογία
που αφορούν π.χ. τα ελαττωματικά αιμοσφαίρια
θα μπορέσει, λογικά, να υπολογίσει
την συχνότητα της μονοχρωματικής ακτινοβολίας που απαιτείται
ώστε να μετατραπεί
ο "ελαττωματικός" συνήθης 3D-Χώρος π.χ. (x, y, z)
ενός αντικειμένου (π.χ. ενός ανθρώπου)
στον αντίστοιχο "υπερβολειδή" π.χ. (x, y, zεπαναφέροντας έτσι την "ελλειπτικότητα" (δηλαδή, την αρχική συμμετρία)
στο αντικείμενο

Τυπικός Μελλοντικός
"Αξονικός Τομογράφος"
----------
Επομένως
θα μπορούσε να εισέλθει
κάθε "ελαττωματικός" (δηλ. ασθενής) οργανισμός
(με οποιαδήποτε ασθένεια, κάκωση, ατέλεια κλπ)
να αντινοβοληθεί
για ένα δέκατο του δευτερολέπτου
με την
μονοχρωματική ακτινοβολία
της καθορισμένης, χωροχρονικά, συχνότητας
και
ακαριαία και "μαγικά"
να εξέλθει
στην συμμετρική "τέλεια" κατάσταση

Αυτή θα είναι, ουσιαστικά,
και η μεγάλη προσφορά της Χορδιακής και της Πολυδιαστατικής θεωρίας
στην Ανθρωπότητα.

Θα της προσφέρει
το πολυπόθητο κουμπί-reset ( = κομβίο επαναφοράς)

που θα απαλείφει κάθε ελάττωμα, κάθε ατέλεια, κάθε λάθος!!!

Κάποτε, λοιπόν,
όπως διαφαίνεται,
το αδιανόητο κεκτημένο
της απόσυρσης ενός οποιουδήποτε λάθους
που ο καθένας νομίζει
ότι κατέχει μόνον ο Θεός,
η Πολυδιαστατική Φυσική
θα το προσφέρει, απλόχερα,
στον Άνθρωπο.

--------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι
όπως έχουμε αναφέρει στο Μέρος Ο37 της Εισαγωγής
το διάνυσμα θέσης του 11-διάστατου Ενιαίου Χώρου
(της Επηυξημένης Πραγματικότητας) είναι:

 \vec{r} = 
\begin{bmatrix} 
\color{Red}{0}\\ 
\color{Red}{+x} \\ \color{Red}{+y} \\ \color{Red}{+z} \\ 
\color{Blue}{-t} \\
\color{Blue}{0} \\
\color{Green}{+it} \\ 
\color{Brown}{-iz} \\ \color{Brown}{-iy} \\ \color{Brown}{-ix} \\ 
\color{Brown}{i0}
\end{bmatrix}
Ανταλλοίωτο (contravariant) Διάνυσμα Θέσης
όπου:
το ερυθρό (0) = η Επίκενη (null) Διάσταση του Πραγματικού Χώρου
τα ερυθρά (x, y, z) = οι 3 γνωστές Διαστάσεις του Πραγματικού Χώρου
το κυανό (t) = η Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το κυανό (0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το πράσινο (it) = η Διάσταση του Φανταστικού Χρόνου
(ή ισοδύναμα, η αντίστροφη συχνότητα, ή η Περίοδος Κύματος)
τα καστανόχροα (iz, iy, ix) οι Διαστάσεις του Φανταστικού Χώρου
(ή ισοδύναμα, οι αντίστροφοι κυματάριθμοι, ή τα μήκη Κύματος)
το καστανόχροο (i0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Φανταστικού Χώρου
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: