Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - B-11

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-B-11-

Σχετική εικόνα

B. Ηλεκτροστατική
Κατανόηση Φυσικών Οντοτήτων

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Καταλήξαμε, λοιπόν,
σε 4 πίνακες Φυσικών Μεγεθών
και σε 2 + 3 + 3 = 8 πίνακες Φυσικών Νόμων
που περιλαμβάνουν τέσσερεις τετράδες ο καθένας τους

οπότε:
4 x 4 = 16 Φυσικά Μεγέθη και
και
8 x 4 = 32 Φυσικούς Νόμους

Πέραν της χρησιμότητας τους
στην περαιτέρω κατανόηση του Ηλεκτρομαγνητισμού
οι πίνακες αυτοί οδηγούν αναπότρεπτα
στο συμπέρασμα ότι τα Μεγέθη και οι Νόμοι αυτοί
είναι απόλυτα ισότιμοι μεταξύ τους
καθώς "φύονται" μέσα στα "κουτιά" του πίνακα ταξινόμησης
προερχόμενοι κατευθείαν από την γεωμετρία του Χώρου

Plants-row-01-goog.jpg
Μία καλή παρομοίωση
είναι να θεωρήσει κανείς
την εξής αντιστοιχία:
Όπως
τα καλλιεργούμενα Φυτά
ενός οργανωμένου Κήπου
"φύονται" στις συγκεριμένες θέσεις τους
από το υποκείμενο Έδαφος
έτσι ακριβώς
και οι Φυσικοί Νόμοι (και Μεγέθη)
του Ηλεκτρομαγνητισμού
"αναδύονται" μέσα στα "κουτιά των πινάκων"
από τον υποκείμενο Χώρο.

Το να πιστεύει, λοιπόν, κάποιος
ότι μερικοί από αυτούς (πχ. Εξισώσεις Maxwell)
είναι θεμελιωδέστεροι και σημαντικότεροι από άλλους
είναι μάλλον άστοχο και άτοπο.

Equations-Maxwell-02-goog.jpg
Αποτέλεσμα εικόνας για equations Maxwell blouse
Η θεοποίηση
π.χ. των Νόμων του Maxwell
είναι μάλλον ανθρωποκεντρική προσέγγιση
ενώ αντίθετα
από την γεωμετροποιημένη σκοπιά
αυτοί αποτελούν, απλά,
4 νόμους από  32 ισότιμους
που "φύονται"  από τον Χώρο.

Είναι σαν να δέχεσαι ότι από φυσικής σκοπιάς
κάποια από τα Χημικά Στοιχεία του Πίνακα Mendeleev
έχουν προνομιακή θέση σε σχέση με άλλα.
(από πλευράς Φυσικής, όχι από πλευράς χρησιμότητας ή Τεχνολογίας)

Periodic-Table-03-goog.jpg
Όπως ακριβώς
στον Περιοδικό Πίνακα Mendeleev
τα Χημικά Στοιχεία
είναι, από φυσικής σκοπιάς, απόλυτα ισότιμα
(ανεξάρτητα αν π.χ.
ο Χρυσός είναι,
σε κάποια Εποχή ή σε κάποια Κοινωνία,
θεωρήθηκε σημαντικότερος από
το Ουράνιο)
έτσι και
οι Φυσικοί Νόμοι και τα Μεγέθη
είναι, από γεωμετρικής σκοπιάς, απόλυτα ισότιμοι
(ανεξάρτητα
αν σε κάποια Εποχή ή από κάποιους επιστήμονες
π.χ. ο Νόμος Gauss
θεωρήθηκε βασικότερος
από άλλους ανώνυμους Νόμους)

Φαίνεται πλέον καθαρά
ότι αν οι Φυσικές Οντότητες του Ηλεκτρομαγνητισμού
δεν ήταν γεωμετροποιημένες
οι Φυσικοί Νόμοι του (αλλά και τα Φυσικά Μεγέθη του)
δεν θα μπορούσαν να ταξινομηθούν συγκριτικά
και να "αρχειοθετηθούν" σε πίνακες.

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμού

α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Σχήμα
1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)Shapes-Sphere-01-goog.jpg
2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)Flux-Tube-01-goog.jpg
3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)Shapes-hemisphere-01-goog.jpg
4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)Electric-Flow-01-goog.png
Σημείωση:
- Το Ηλεκτρικό Φορτίο υφίσταται εντός μίας Χωροπεριοχής
(που περιορίζεται από μία Κλειστή Επιφάνεια)
- Το Ηλεκτρικό Ρεύμα ρέει κατά μήκος μίας Κυλινδροειδούς Επιφάνειας
(που περιορίζεται από ένα Ζεύγος Κλειστών Καμπυλών)
- Το Μαγνητικό Πεδίο ρέει διαμέσου μίας Ανοικτής Επιφάνειας
(που περιορίζεται από μία Κλειστή Καμπύλη)
- Το Ηλεκτρικό Πεδίο ρέει κατά μήκος μίας Ανοικτής Καμπύλης
(που περιορίζεται από ένα Ζεύγος Σημείων)

Επίσης, μπορούμε να προσθέσουμε στον παραπάνω πίνακα
ότι για τον Παρατηρητή του Άχρονου 3D-Χώρου
που θέλει να έχει και μία αντιστοίχηση με την Σωματιδιακή Φυσική
υπάρχουν ακόλουθες αντιστοιχίες:

1. Ο "σωματιδιακός εκπρόσωπος" του Ηλεκτρικού Φορτίου
    είναι το στατικό ηλεκτρόνιο που ενυπάρχει μέσα στην Χωροπεριοχή.

2. Ο "σωματιδιακός εκπρόσωπος" του Ηλεκτρικού Ρεύματος
    είναι το κινούμενο ηλεκτρόνιο που ρέει στην Κυλινδροειδή Επιφάνεια.

3. Ο "σωματιδιακός εκπρόσωπος" του Μαγνητικού Πεδίου
    είναι το στατικό φωτόνιο που "τέμνεται" από την Ανοικτή Επιφάνεια.

4. Ο "σωματιδιακός εκπρόσωπος" του Ηλεκτρικού Πεδίου
    είναι το κινούμενο φωτόνιο που ρέει στην Ανοικτή Καμπύλη.

Αυτά τα 4 σωματίδια είναι εντελώς ξένα και άσχετα μεταξύ τους
Προφανώς όταν ο Άχρονος 3D-Χώρος αντικατασταθεί
- αρχικά με τον 4D-Χωρόχρονο Minkowski
  τότε στατικά και κινούμενα σωματίδια ενοποιούνται
- και τελικά όταν υιοθετηθεί ο 5D-Χωρόχρονος anti-DeSitter
   τότε παύει και η διάκριση ηλεκτρονίου-φωτονίου

ώστε στο τέλος,
όταν φθάσουμε στην Χορδοθεωρία και τον 11D-Πολυχώρο της
(οπότε να ενταχθεί και η Βαρύτητα),
θα καταλήξουμε στο ένα και μοναδικό σωματίδιο
που όλα τα υπάρχοντα είναι "αντικατοπρισμοί" του
από τις διαστατικές ρήξεις συμμετρίας.

Στο επόμενο
θα ανακεφαλαιώσουμε όλους προαναφερθέντες 8 Πίνακες των Νόμων
ώστε να υπάρχουν συγκεντρωμένοι σε ένα Μέρος.

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------


Δεν υπάρχουν σχόλια: