Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - B-12a

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-B-12a-

Σχετική εικόνα

B. Ηλεκτροστατική
Ανακεφαλαίωση - Μεγέθη

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

   ΣΗΜ: Οι πίνακες της γεωμετροποίησης των Φυσικών Νόμων είναι εδώ

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα
τα Φυσικά Μεγέθη του Ηλεκτρομαγνητισμού
μπορούν να "αρχειοθετηθούν" σε πίνακες
ως εξής:

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμού

Παρατηρητής A - (Πίνακας 1)

α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
A1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακή Ολότητα
(Charge Totality)
Q)


1 Coulomb
(1 Cb)
A2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ρευματική Ροή
(Current Flux)
J)


1 Ampere
(1 Ap)
A3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητική Ροή
(Magnetic Flux)
B)


1 Weber
(1 Wb)
A4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρική Ρύση
(Electric Flow)
E)


1 Volt
(1 Vt)
Σημείωση:
Στην συνήθη βιβλιογραφία:
- Η ονομασία Φορτιακή Ολότητα δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρικό Φορτίο (Q)"
η οποία προκαλεί σύγχυση με την αντίστοιχη Οντότητα.
- Η ονομασία Ρευματική Ροή δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ένταση Ρεύματος (I)"
η οποία είναι ατυχής εννοιολογικά.
- Η ονομασία Ηλεκτρική Ρύση δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρεγερτική Δύναμη (Ε)"
που επίσης είναι απαράδεκτη.Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμού

Παρατηρητής B - (Πίνακας 2)

α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
Β1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακή Ροή
(Charge Flux)
D)


1 Coulomb
(1 Cb)
B2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ρευματική Ρύση
(Current Flow)
H)


1 Ampere
(1 Ap)
B3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητική Ρύση
(Magnetic Flow)
A)


1 Weber
(1 Wb)
B4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρική Τάση
(Electric Tension)
V)


1 Volt
(1 Vt)
Σημείωση:
Στην συνήθη βιβλιογραφία:
- Η ονομασία Φορτιακή Ροή δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρική Ροή (Φ)"
- Η ονομασία Ρευματική Ρύση δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Μαγνητική Κυκλοφορία"
- Η ονομασία Μαγνητική Ρύση δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ίδιας ονομασίας "Μαγνητική Κυκλοφορία"
γεγονός που την συγχέει με την προηγούμενηΓεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμού

Παρατηρητής C - (Πίνακας 3)

α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
C1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density)
(Q)


1 Coulomb /meter3
(1 Cb mt-3)
C2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ρευματική Πυκνότητα
(Current Denstity)
(J)


1 Ampere /meter2
(1 Ap mt-2)
C3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητική Ένταση
(Magnetic Strength)
(B)


1 Weber /meter2
(1 Wb mt-2)
C4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρική Ένταση
(Electric Strength)
(E)


1 Volt /meter
(1 Vt mt-1)
Σημείωση:
Όλες οι διδόμενες ονομασίες ταυτίζονται
με τις χρησιμοποιούμενες στην συνήθη βιβλιογραφία:
Όμως, το σύμβολο "(Q)" εδώ χρησιμοποιείται για να δηλώσει "πυκνότητα"
αντίθετα με το σύνηθες που είναι:
- το σύμβολο "(Q)" χρησιμοποιείται να δηλώνει "ολότητα" και
- το "μικρό Ελληνικό γράμμα" "(ρ)" χρησιμοποιείται να δηλώνει πυκνότητα
Αυτό γίνεται για να υπάρχει ομογένεια στον συμβολισμό.
(δηλ. τα "κεφαλαία Ελληνικά γράμματα"
δηλώνουν μεγέθη Εκτατικά Μεγέθη (Μακροσκοπικής Θέασης)
ενώ
όλα τα "κεφαλαία Αγγλικά γράμματα"
δηλώνουν Εντατικά Μεγέθη (Μικροσκοπικής Θέασης)


Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμού

Παρατηρητής D - (Πίνακας 4)

α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
D1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential)
(D)


1 Coulomb /meter2
(1 Cb mt-2)
D2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ρευματικό Δυναμικό
(Current Potential)
(H)


1 Ampere /meter1
(1 Ap mt-1)
D3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητικό Δυναμικό
(Magnetic Potential)
(A)


1 Weber /meter
(1 Wb mt-1)
D4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρικό Δυναμικό
(Electric Potential)
(V)


1 Volt
(1 Vt)
Σημείωση:
Στην συνήθη βιβλιογραφία:
- Η ονομασία Φορτιακό Δυναμικό δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρική Μετατόπιση"
- Η ονομασία Ρευματικό Δυναμικό δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Μαγνητική Διέγερση"
ή "Παλαιά Μαγνητική Ένταση" ή "Βοηθητική Μαγνητική Ένταση"
όλες τους ατυχέστατες.

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια: