Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Αυτό το Σύμπαν, σαν την Ελλάδα, ένα πράγμα. Una faccia, una razza. Μέρος Ι.


Συνέχεια από την ανάρτηση:
Αυτό το Σύμπαν, σαν την Ελλάδα, ένα πράγμα. Μέρος Θ

Είχαμε μείνει στο κλασσικό ερώτημα?
"Τι μπορεί να προσδοκά ο Δημιουργός από την Δημιουργία του Σύμπαντος
αφού οτιδήποτε υπάρχει αποτελεί μέρος της αρχικής του επένδυσης???"


Αν και σε πρώτη ματιά όλα (Ύλη και Ενέργεια του Σύμπαντος)  φαίνονται να έχουν προέλθει από την αρχική "κατάθεση" την στιγμή του Big Bang, ωστόσο υπάρχει κάτι που εκφεύγει από μια απλοϊκή θεώρηση.


Τι είναι αυτό? Να τι είναι:
Η περιβόητη "Κβαντική Ενέργεια Κενού" ή αλλιώς "Ενέργεια Μηδενικού Σημείου".
Από που προκύπτει αυτή? Από το περιβόητο "Κβαντικό Κενό"  ή ισοδύναμα από τον "Κβαντικό Αφρό" ή από τον Αιθέρα και πολλές άλλες ισοδύναμες ή σχεδόν ισοδύναμες οντότητες.

Σύμφωνα με την Κβαντική Φυσική, το Κενό δεν είναι το "τέλειο τίποτα" (όπως είναι το "Κλασσικό Κενό" σύμφωνα με την Κλασσική Φυσική). Αντίθετα, είναι μια αχανής "θάλασσα" που αποτελείται από τα λεγόμενα "ιδεατά" σωματίδια (virtual particles).

Στο "Κβαντικό Κενό" δημιουργούνται, συνεχώς και αιωνίως, ζεύγη από "ιδεατά" σωματίδια και αντισωματίδια, τα οποία εξαφανίζονται αμέσως και στην θέση τους εμφανίζονται "ιδεατά" φωτόνια. Αυτά με την σειρά τους δημιουργούν τα "ιδεατά" σωματίδια. Έτσι έχουμε μια συνεχή δημιουργία  "ιδεατής" Ύλης/Αντιύλης (π.χ. ζεύγη ηλεκτρονίων και αντι-ηλεκτρονίων) που καταστρέφεται ακαριαία και στην θέση της εμφανίζεται "ιδεατή" Ενέργεια (π.χ. φωτονίων) που επίσης ακαριαία καταστρέφεται και αυτό συνεχίζεται αέναα.
Ένα ζεύγος ηλεκτρονίου/αντιηλεκτρονίου (e+/e-) μετατρέπεται σε δύο φωτόνια (γ).
Στην συνέχεια τα φωτόνια δημιουργούν πάλι ένα ζεύγος ηλεκτρονίου/αντιηλεκτρονίου.
 
Με πολύ απλοϊκά λόγια, πριν η Φύση προλάβει να καταγράψει στα "κιτάπια" της το Κβαντικό Κενό ως Ύλη (και Αντιύλη) αυτό έχει μετατραπεί σε Ενέργεια. Και η Ενέργεια αυτή πάλι, πριν προλάβει να καταγραφεί, γίνεται Ύλη και έτσι "εκφεύγει" από την καταγραφή της στον Προϋπολογισμό του Σύμπαντος.

Ουσιαστικά, λοιπόν, για το Σύμπαν, το Κβαντικό Κενό είναι μη-υπάρχον. Είναι κάτι σαν "αδρανές υλικό", σαν φάντασμα.

Το Κβαντικό Κενό, αν και μπορεί να παρασταθεί ως "θάλασσα", δεν έχει ιδιότητες συνηθισμένης οντότητας. Δεν έχει κύματα, ρεύματα, παλίρροιες. Είναι απόλυτα "σιωπηλό".
Όμως, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να "βράσει". Κατά την διάρκεια του "βρασμού" (ακριβέστερα, "ιονισμού") του ορισμένα "ιδεατά" σωματίδια (υπό την επίδραση Ηλεκτρομαγνητικού ή άλλων Πεδίων) ενδέχεται να "κλέψουν" ενέργεια και να γίνουν πραγματικά. Μόνον, όμως, για μια φευγαλέα στιγμή καθώς τόσο επιτρέπεται από την πανίσχυρη Αρχή της Απροσδιοριστίας που κυριαρχεί στην Κβαντική Φυσική.

Αν μπορούσαμε να επιτύχουμε ένα συνεχή και αλληλοτροφοδοτούμενο "βρασμό"  (ακριβέστερα, "ιονισμό") του Κενού τότε θα είχαμε σχεδόν άπειρη ενέργεια.

Με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το Σύμπαν με ένα αυτοκίνητο όπου η Πραγματική Ενέργεια είναι η ενέργεια της μπαταρίας και η Ενέργεια του Κενού είναι η ενέργεια του ντεπόζιτου βενζίνης. Αυτό που χρειάζεται για να αναφλεγεί η βενζίνη και να γίνει "χρήσιμη" είναι ένας σπινθήρας που θα προέλθει από την μπαταρία.

Πιο καλύτερο παράδειγμα είναι να παρομοιάσουμε το Σύμπαν με ένα οινοποιείο.
Το Κβαντικό Κενό αντιστοιχεί στον μούστο (γλεύκος) που είναι οικονομικό "ανενεργό". Όταν όμως μετατραπεί σε κρασί (οίνος), που αντιστοιχεί σε Πραγματική Συμπαντική Ενέργεια, τότε γίνεται οικονομικά εκμεταλλεύσιμο.
Αλκοολική ζύμωση.
Μετατροπή του γλεύκους (γλυκόζη) σε οίνο (αιθανόλη).
Τα ένζυμα  εμπλέκονται μεν στην αντίδραση (μπλε τόξο)
αλλά αποβάλλονται αυτούσια (ερυθρό τόξο)
πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι σκοπός του Δημιουργού είναι η "ενεργοποίηση" της Κβαντικής Ενέργειας του Κενού και η μετατροπή της σε Πραγματική, τότε ποιός θα είναι ο ρόλος των Ανθρώπων?
Μήπως, ο ίδιος με τον ρόλο των ζυμομυκήτων κατά την Αλκοολική ζύμωση??

Δηλαδή, μήπως ο Δημιουργός μας βλέπει κάπως έτσι?
Ζυμομύκητες.
Είναι μύκητες αβλαβείς για τον άνθρωπο
που ζουν στην επιφάνεια των σταφυλιών
και κατά την διαδικασία της Αλκοολικής Ζύμωσης εκκρίνουν τα ένζυμα
που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Μήπως, λοιπόν, ο Δημιουργός "μας εκπαιδεύει" σε συνθήκες "έλλειψης ενέργειας" ώστε να μας "αναγκάσει" να βρούμε τα "ένζυμα" δηλ. τον μηχανισμό (μαθηματικές εκφράσεις, φυσικούς νόμους και τεχνολογικά εργαλεία) που θα "ιονίζει" την Ενέργεια του Κενού και θα την μετατρέπει από πλασματική και ανενεργή που είναι σήμερα σε πραγματική???

Υπάρχει επιπλέον ένα ακόμη σημαντικό δεδομένο. Η Κβαντική Ενέργεια του Κενού δεν χάνεται στις Μαύρες Τρύπες.
Άρα, καθώς όλη η Συμπαντική Ενέργεια (που δόθηκε στο Big Bang) εξαφανίζεται αργά αλλά σταθερά καταπινόμενη από τις Μαύρες Τρύπες, οι Άνθρωποι, προκειμένου να διατηρήσουν τόσο την σωματική τους υπόσταση όσο και τα υλικά σώματα που χρησιμοποιούν, θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν την  παραδοσιακή Ύλη και Ενέργεια που τα αποτελεί, με την "απέραντη", άφθαρτη, αιώνια Ενέργεια του Κενού.

Κάποιος θα αναρωτηθεί πόσο είναι το ποσοστό της Κβαντικής Ενέργειας, που υπάρχει "σε νάρκωση", σε σχέση με την Συμπαντική Ενέργεια, που εισήλθε στο Σύμπαν κατά το Big Bang.

Θα έλεγα ότι η Πραγματική Ενέργεια που υπάρχει στο Σύμπαν είναι 0,000...001% του συνόλου ενώ η Ενέργεια του Κενού είναι 99,999...999%.

Αν δούμε τα παραπάνω στοιχεία με οικονομικούς όρους, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Δημιουργός επένδυσε μόλις το 0,000...001% του συνολικού κεφαλαίου και προσδοκά να λάβει ως καθαρό κέρδος το 99,999...999% !!!!!
Τέτοια επένδυση, τόσο ασύλληπτα αποδοτική, δεν μπορεί να συλλάβει ούτε το πιο τοκογλυφικό μυαλό και του πιο στυγνού τραπεζίτη!!!

Είναι, λοιπόν, ο Δημιουργός, ο πιο μεγάλος τοκογλύφος που υπήρξε ή θα υπάρξει ποτέ???

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η "Κβαντική Ενέργεια Κενού" είχε ήδη προβλεφθεί από το 1913 και μάλιστα υπολογίσθηκε η τιμή της.
όπου:
Ε = η ενέργεια μηδενικού σημείου που υπάρχει σε ένα σημείο του Χωρόχρονου,
h = η σταθερά του Planck
ω = η ιδιοσυχνότητα του "ιδεατού" σωματιδίου, που βρίσκεται στο σημείο αυτό του Κβαντικού Κενού.
Ουσιαστικά, είναι ελάχιστη. 
Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι: 
α) αναφέρεται μόνον για ένα σημείο του Χώρου και οποιαδήποτε περιοχή του Χώρου, όσο και μικρή να είναι, περιέχει άπειρο αριθμό σημείων
β) σε κάθε σημείο μπορούμε να έχουμε άπειρα "σωματίδια Κενού" σύμφωνα με την στατιστική Bose-Einstein
τότε μιλάμε για πραγματικά κολοσσιαία ποσότητα ενέργειας που το μέγεθός της εκφεύγει της αντίληψης του μέσου ανθρώπινου εγκέφαλου.

Συνεχίζεται ...33 σχόλια:

Michalis Melidonis είπε...

Το Σύμπαν υπακούει στους Νόμους του Θεού

Η Ελλάδα της αντίστασης και των
αγώνων...πού κολλάει;

μήτε φάτσα, μήτε ράτσα
σβήνουν τα ταξά στην πιάτσα


....

IonnKorr είπε...

Μελιδόνη (1)

"Το Σύμπαν υπακούει στους Νόμους του Θεού, η Ελλάδα που κολλάει??"

Καίρια ερώτηση. Αλλά έχει απαντηθεί ήδη.
Στο μέρος Η της σειράς αυτής είχε γραφεί:
"Δηλαδή, το Σύμπαν μοιάζει με την Ελλάδα. Όπως, η Ελλάδα δανείστηκε από την Ευρώπη ένα τεράστιο ποσό (το οποίο τώρα ονομάζεται "Δημόσιο Χρέος") το οποίο στην αρχή θεωρούσε χαριστικό και αγύριστο αλλά μετά συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν δωρεά αλλά μια "επένδυση", από την οποία η Ευρώπη σκοπεύει να τελικά κερδίσει, έτσι ακριβώς και οι επιστήμονες στην αρχή πίστευαν ότι η Συμπαντική Ενέργεια ήταν μια "δωρεά" του Δημιουργού αλλά τώρα αρχίζουν να υποψιάζονται ότι και αυτός έναν παρόμοιο ρόλο (όπως η Ευρώπη) παίζει. Ξεκινάει εισπράττοντας "τόκους".

Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Όταν κάνεις μια επένδυση π.χ. 100 euro, ο στόχος σου είναι να έχεις, σε κάποιο βάθος χρόνου, ένα κέρδος π.χ. 150 euro.
Όμως, ο Δημιουργός, τι κίνητρο-στόχο θα μπορούσε να έχει κάνοντας μια τέτοια τιτάνια "επένδυση"?? Πράγματι, η Συμπαντική Ενέργεια, αν τιμολογούταν σε euro, θα ανερχόταν σε δεκάκις των δεκάκις τρισεκατομμύρια. (Ας θυμηθούμε ότι το Χρήμα είναι ουσιαστικά αποτίμηση Οικονομικής Ενέργειας)"

IonnKorr είπε...

Μελιδόνη (2)

χα..χα..

Φοβερός στίχος:
"μήτε φάτσα, μήτε ράτσα
σβήνουν τα ταξά στην πιάτσα"


Στην Ελλάδα το 70% των πολιτών θεωρεί την εκάστοτε Κυβέρνηση τουλάχιστον προδοτική που "ξεπουλά την χώρα στους ξένους κυρίαρχους".

Λογικό είναι να μην δέχεται καμία νομοθετική ρύθμισή της.

Από την άλλη πλευρά ο απεργιακός αγώνας θεωρείται ιερός.
Ότι και να κάνει μια θιγόμενη συντεχνία θεωρείται νόμιμο.

Σε αυτό το πλαίσιο λογικό είναι και οι ταξιτζήδες να αναποδογυρίζουν την Ελλάδα.

Δηλαδή, όταν οι αγρότες κλείνουν τους δρόμους, οι ΔΕΗτζήδες κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος, οι μαθητές και οι φοιτητές καταλαμβάνουν τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια, το ΠΑΜΕ στήνει πανώ στην Ακρόπολη, το κάθε σωματείο καταλαμβάνει το υπουργείο του κάθε υπουργού ...
... μετά ο αποκλεισμός λιμανιών και αεροδρομίων από τους ταξιτζήδες μου φαντάζει απλό "πταίσμα".

Ανώνυμος είπε...

Πληθαίνουν μέρα με την ημέρα οι ενδείξεις πως η κατάσταση στη χώρα μας είναι μη αναστρέψιμη και πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείται κάποιος σοβαρά με οτιδήποτε κι αν συμβαίνει – είναι χαμένος κόπος!

Ξέρεις πως μια χώρα είναι κατεστραμμένη και ο λαός της εντελώς καμμένος και τελειωμένος, όταν οαντιπρόεδρος της κυβέρνησης αυτής της χώρας απειλεί πως θα βγουν στον δρόμο τα τανκς, και κανείς δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία, αλλά, όταν βγαίνουν στον δρόμο τα ταξί, ξεσηκώνονται όλοι επειδή θα ταλαιπωρηθούν οι τουρίστες...

PiciFriki είπε...

πολύ καλή η ανάλυση σου

IonnKorr είπε...

Ανώνυμε

"η κατάσταση στη χώρα μας είναι μη αναστρέψιμη"

Αυτό πιστεύω και εγώ πολύ καιρό τώρα.

Το καράβι έχει τουμπάρει και όσα και σχοινιά να του ρίξουν για να το κρατήσουν δεν αρκούν.

-----------------
"ο λαός της εντελώς καμμένος και τελειωμένος"

Ναι, ακριβώς έτσι. Τελειωμένος λαός από όλες τις απόψεις.

IonnKorr είπε...

Ευχαριστώ φίλε PiciFriki
για τα καλά σου λόγια.

Ανώνυμος είπε...

Εχω την αμυδρά εντύπωση, πως γι'άλλο λόγο τον θεωρώ εγώ καμμένο και γι'άλλο εσύ!

Michalis Melidonis είπε...

Κοσμική κορδέλα "τυλίγει" το κέντρο του Γαλαξία

Μας την πέφτουν εξωγήινοι!!!

και εμείς ασχολούμαστε με τα χρέη
του κάθε μπατίρη λαού
και προδομένου

Να διαγραφούν τάχιστα!!
σπαταλούν άχρηστη δημοσιογραφική
ενέργεια

και να εστιάσει η ανθρωπότης
σε ζητήματα επιβίωσης

IonnKorr είπε...

Φίλε Ανώνυμε

χα..χα..

Εχω την αμυδρά εντύπωση, πως γι'άλλο λόγο τον θεωρώ εγώ καμμένο και γι'άλλο εσύ!

Πάλι θα συμφωνήσω μαζί σου. Ακριβώς την ίδια αίσθηση έχω κι εγώ.

IonnKorr είπε...

Ρε Μελιδόνη

δεν υποφέρεσαι μωρέ!!!

χα..χα..

Μα να ασχολούμαστε με τον κάθε μπατιρολαό της Γης (και τους ταξιτζήδες του!!) ενώ διαστημικές κορδέλες μας έχουν δέσει κόμπο και ετοιμάζονται να μας πνίξουν!!!!!

χα..χα..χα..χα..

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνείς μαζί μου κι'εγώ ανατριχιάζω, όπως ανατριχιάζει καποιος στην θέα των ψυχρόαιμων..!

IonnKorr είπε...

Ανώνυμε

"Συμφωνείς μαζί μου κι'εγώ ανατριχιάζω, όπως ανατριχιάζει καποιος στην θέα των ψυχρόαιμων..!"
Σαν να μου φαίνεται ότι διακρίνω μια υποβόσκουσα αντιπάθεια!!!

Υ.Γ. Κάτι μου λέει ότι και πάλι θα συμφωνήσεις μαζί μου!!! χα..χα..

Ανώνυμος είπε...

Kαι βέβαια όχι! Επιτέλους διαφωνούμε!
Δεν είναι υποβόσκουσα αντιπάθεια στο πρόσωπό σου!
Φανερή απέχθεια στις φιλοιμπεριαλιστικές τοποθετήσεις σου, που διατυπώνονται καμουφλαρισμένες και δικαιολογημένες.
Ό,τι πιο επικίνδυνο στις μέρες μας..!

IonnKorr είπε...

Φίλε Ανώνυμε

το να κολλάς ετικέττες στον καθένα, όπως: "φιλο-ιμπεριαλιστής", "φιλο-κομμουνιστής", "φιλο-καπιταλιστής", "φιλο-Πασόκος", "φιλο-Νεοδημοκράτης", "φασίστας", "ανάρχας", είναι ότι το πιο εύκολο.

Εγώ, πάντως, δεν είμαι φίλος κανενός. Και ειδικά των ιμπεριαλιστών. Θεωρώ όλες τις εξουσίες εξ ορισμού βρώμικες και διεφθαρμένες και δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους.

Αυτό, όμως, δεν νομίζω ότι μου αφαιρεί το δικαίωμα να παρατηρώ, να κρίνω, να σχολιάζω και να εκφέρω γνώμη για τα οικονομικά και πολιτικά τεκταινόμενα σε Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Το να καταγράφω την δομή, την οργάνωση και τις τάσεις, του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος δεν σημαίνει ότι τρέφω κάποια εκτίμηση ή έχω κάποια άλλη σχέση με αυτό.

Με την ίδια λογική, ο καρκινολόγος θα έπρεπε να είναι φίλος του καρκίνου.

Πολλές φορές, παρομοιάζω τον εαυτό μου με τον Θουκυδίδη.

- Για τους πλείστους των Αθηναίων, η αντικειμενική περιγραφή και καταγραφή του Πελοποννησιακού πολέμου, ισοδυναμούσε με εσχάτη προδοσία κατά της πατρίδας του. Πως μπορούσε, αφού ήταν Αθηναίος, να έχει αντικειμενική γνώμη για τον πόλεμο?? Έπρεπε να βλέπει τα πράγματα "φιλοπατριδικά" και επομένως υποκειμενικά.

- Για τους Σπαρτιάτες ήταν πάντα ένας εχθρός. Και ένας εχθρός ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι αντικειμενικός. Απλά, χρησιμοποιούσε έναν ύπουλο, υπόγειο, υποχθόνιο, προβοκατόρικο τρόπο για να πλήξει, "κεκαλυμμένα", την Σπάρτη.

Michalis Melidonis είπε...

Ο αριστοκράτης αποικιοκράτης Θούκυς είχε μεταλλεία χρυσού πίνοντας το
αίμα του δοκιμαζόμενου λαού της Θράκης

απ' αυτόν τον στυγνό εκ-μεταλλευτή
ξεκίνησε ο Ψυχρόαιμος Ορθολογισμός

IonnKorr είπε...

Βρε Μελιδόνη δεν υποφέρεσαι.

χα..χα..

Μεγαλο-καπιταλιστής κι ο ψυχρόαιμος Θούκυς!!!!!

Εντάξει, δεν λέω ...
και εγώ έχω μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ράβδων χρυσού (παραγωγής Παγγαίου) στις Ελβετικές τράπεζες καθώς και κάμποσα κιλά υπέρψυχρου (- 273 C) αίματος στις φλέβες
αλλά ...
δεν νομίζω ότι αυτά επηρέασαν τον "ψυχρό ορθολογισμό" μου.

χα..χα..

Ανώνυμος είπε...

Θα έλεγα πως η διπολική διαταραχή είναι μία βαρειά ψυχική νόσος, δυστυχώς μη ιάσιμη!
Αλλά ο φίλος σου Michalis Melidonis με πρόλαβε και έδωσε ευστοχώτερη απάντηση!

Μία θεμελειώδη αρχή που οφείλει με αυστηρότητα ένας Ιστορικός ν'ακολουθεί, είναι η αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων και όχι η υποκειμενική μεθοδευμένη προβολή των θέσεων και εκτιμήσεων του, συνήθεια που εμφανέστατα ακολουθείς εσύ...

IonnKorr είπε...

Ανώνυμε

λες να πάσχω από μη ιάσιμη "διπολική διαταραχή"???

Ε ... άλλος ένας τρελός στον Κόσμο που ζούμε δεν κάνει την διαφορά. Τόσοι υπάρχουν. Κι εγώ μαζί μ'αυτούς!!

--------------
"Μία θεμελειώδη αρχή που οφείλει με αυστηρότητα ένας Ιστορικός ν'ακολουθεί, είναι η αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων και όχι η υποκειμενική μεθοδευμένη προβολή των θέσεων και εκτιμήσεων του, συνήθεια που εμφανέστατα ακολουθείς εσύ..."

- Πρώτον, δεν είμαι ιστορικός.

- Δεύτερον, "νομίζω" ότι περιγράφω αντικειμενικά τα γεγονότα.
Αλλά ... το "νομίζω" είναι βέβαια υποκειμενικό. Απλά ... εγώ πιστεύω ότι είμαι αντικειμενικός.
Άλλοι μπορεί να με βλέπουν υποκειμενικό.
Ποιός άνθρωπος μπορεί να καθορίσει την διάκριση ανάμεσα στην υποκειμενικότητα και την αντικειμενικότητα??? Ούτε εσύ βέβαια.

- Τρίτον αυτό το "μεθοδευμένη προβολή των θέσεων και εκτιμήσεων του, συνήθεια που εμφανέστατα ακολουθείς εσύ", φυσικά, δεν το δέχομαι.
Γιατί να διαστρεβλώνω την πραγματικότητα?
Εγώ, που δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, θρησκεία, ομάδα, ιδεολογία, και οποιοδήποτε εθνο-κοινωνικό μόρφωμα γενικότερα. Τι συμφέρον μπορεί να έχω?
Και γιατί να μην είναι διαστρεβλωτές οι άλλοι, οι εθνο-κάπηλοι, οι θεο-κάπηλοι, οι φοβο-κάπηλοι, οι ψυχαγωγο-πάροχοι, οι κομματικοί, οι ομαδάρχες και οι κάθε είδους παρατρεχάμενοί τους?? Αυτοί, σίγουρα έχουν κάποιο ταξικό ή προσωπικό συμφέρον.

-----------
Από την άλλη πλευρά, το να προβάλλει κάποιος τις προσωπικές του απόψεις (έστω και υποκειμενικές), μέσα από το blog του, είναι επιλήψιμο??

Δηλαδή, το να προβάλλει απόψεις εθνικιστικές, κομματικές κλπ. είναι ηθικότερο?
Αυτό δεν κάνουν όλοι?

Ανώνυμος είπε...

Όταν μου λες ότι συχνά βλέπεις τον εαυτό σου σαν τον Θουκυδίδη, τι θέλεις να σκεφτώ?

Δεν χρειάζεται να είσαι ιστορικός!
Στις μέρες μας ό,τι δηλώσει ο καθένας είναι...

Εσύ που δεν ανήκεις πουθενά, τι όφελος έχεις?
Το ότι δεν ανήκεις πουθενά απο πού προκύπτει, μόνο απο τις διαβεβαιώσεις σου?
Πώς μπορείς ν'αποδείξεις του λόγου σου το αληθές?
Απλά, όπως σωστά καταλήγεις προβάλλεις τις προσωπικές σου απόψεις που σε μένα τουλάχιστον, φαντάζουν απεχθείς!

Υ.γ. Διακρίνω ίχνη θερμόαιμου στοιχείου, σε λανθάνουσα μορφή, στην προσφώνησή σου "Φίλε Ανώνυμε!"
Αυτό συμβαίνει? ΄Ή απλά συγκαταλέγεται σε μιμητική προσφώνηση?

IonnKorr είπε...

Φίλε Ανώνυμε

"φίλε": απλή προσφώνηση, εννοείται αυτό, τι άλλο θα μπορούσε να είναι?

-----------------
"σωστά καταλήγεις προβάλλεις τις προσωπικές σου απόψεις"

Μα είμαι περήφανος για αυτό.

Θα ντρεπόμουν άμα πρόβαλα απόψεις κόμματος, κράτους, ιδεολογίας, θρησκείας, λογοτεχνών, ποιητών, φιλοσόφων, φιλολόγων, Μεσσιών, συνδικαλιστών, προφητών, αίρεσης, οργάνωσης και παντοειδούς άλλου κοινωνικού "συσσωματώματος"!!!!!

--------------------
"προσωπικές σου απόψεις που σε μένα τουλάχιστον, φαντάζουν απεχθείς!"

Το λες και το ξαναλές το "απεχθές".

Γιατί όμως δεν γίνεσαι πιο συγκεκριμένος???? Ποιό είναι αυτό το τόσο "απεχθές".

Γιατί έχω εκφράσει χιλιάδες απόψεις "επί παντός του επιστητού".

Όλες σου είναι απεχθείς???

Τίποτα δεν βρήκες να σου είναι "ευάρεστο"??

IonnKorr είπε...

Κι όταν λέω ότι βλέπω τον εαυτό μου σαν τον Θούκυ δεν εννοώ από ματαιοδοξία.

Εννοώ ότι επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν μέσα από "Συστήματα Αναφοράς" (δηλ. ανήκουν ιδεολογικά σε κάποια ομάδα) ενοχλούνται από τις "στυγνές" απόψεις μου.

Αυτή η ενόχληση (όταν είναι πολύπλευρη) είναι ένα δείγμα ότι είμαι στο σωστό δρόμο και "δεν χαϊδεύω ώτα συμφερόντων και παρατάξεων".

Ανώνυμος είπε...

Θα προτιμούσα σκέτο το Ανώνυμε που με προσδιορίζει!
Δεν χρειάζονται περιττά ουσιαστικά που έχουν μόνο υποκριτική χροια!
Μου επαναλαμβάνεις ότι οι άνθρωποι βλέπουν πάντα απο συστήματα αναφοράς.
Εσύ γιατί εξαιρείσαι δεν μου εξηγείς!
Μήπως δεν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων?
Εχεις εκφράσει απόψεις, πράγματι επι παντός επιστητού!
Αλλο ένα στοιχείο υπερφίαλου χαρακτήρα!
Οι περισσότεροι σε χαρακτηρίζουν "ξερόλα"
Μάλλον έχουν δίκιο, εφ'οσον το ομολογείς και ο ίδιος!

IonnKorr είπε...

Ανώνυμε

"Εχεις εκφράσει απόψεις, πράγματι επι παντός επιστητού!
Αλλο ένα στοιχείο υπερφίαλου χαρακτήρα!"


Νομίζω ότι ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός του blog και του blogging.
Γράφεις για τα πάντα χωρίς να εστιάζεσαι κάπου. Όπως μια εφημερίδα. Έχει διάσπαρτες χιλιάδες πληροφορίες διαφορετικού ενδιαφέροντος.

------------
"Εσύ γιατί εξαιρείσαι δεν μου εξηγείς! Μήπως δεν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων?"

Εγώ το έχω δηλώσει στο προφίλ. Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Τίποτα παραπάνω.

Δηλαδή, ο άνθρωπος για σένα πρέπει να είναι ενταγμένος κάπου? Δεν μπορεί να μην ανήκει πουθενά?

Εγώ, αντίθετα, τον "ενταγμένο άνθρωπο" δεν τον θεωρώ καν άνθρωπο. Είναι ένα "γρανάζι" της μηχανής που επέλεξε να ενταχθεί.

--------------------
Οι περισσότεροι σε χαρακτηρίζουν "ξερόλα"

Το έχω πει πολλές φορές. Χέστηκα για την γνώμη των πολλών. Εμένα με νοιάζει μόνο η γνώμη του εαυτού μου. Αν αυτός (που είναι άτεγκτος κριτής) με θεωρεί "ηθικό" και "αγνό", αυτό μου φτάνει. Και αδιαφορώ για την γνώμη των άλλων που είναι συνήθως μονόπλευρη και ύποπτη.

--------------
Και στην τελική θα μου πεις κάτι συγκεκριμένο που σου ήταν "απεχθές"? Γιατί η πολύ γενικολογία καταντά κουραστική.

Ανώνυμος είπε...

Με το blogging επίσης, ευκολώτερα αφήνουμε ελεύθερο τον εαυτό μας ν'αποκαλυφθεί(η ανωνυμία διασφαλίζει την ελευθερία αυτή).
----
Εγώ το έχω δηλώσει στο προφίλ.
Ν' αρκεστούμε μόνο στο γεγονός ότι το δηλώνεις στο προφίλ σου?
Είναι απόδειξη αυτή για να μην σε υποπτεύονται ότι και συ συμφέροντα ύποπτα και μονόπλευρα εξυπηρετείς?
----
Απεχθές για μένα ας πούμε είναι να ονοματίζεις τους επιβεβλημένους "νόμους" των παγκόσμιων τοκογλύφων της αγοράς συμπαντικούς νόμους που θα πρέπει να υπακούομε!
---
Εμένα πάλι με κούρασε αυτός ο ατελέσφορος διάλογος μαζί σου γι'αυτό θα μου επιτρέψεις ν'αποσυρθώ...
Την επόμενη φορά, αν υπάρξει επόμενη φορά που θα προσπαθήσω έναν καινούργιο διάλογο μαζί σου να είσαι σίγουρος πως θα γίνει με ονοματεπώνυμο απο πλευράς μου!

IonnKorr είπε...

Ανώνυμε

"Απεχθές για μένα ας πούμε είναι να ονοματίζεις τους επιβεβλημένους "νόμους" των παγκόσμιων τοκογλύφων της αγοράς συμπαντικούς νόμους που θα πρέπει να υπακούομε!"

Το να είναι κάποιοι νόμοι Συμπαντικοί, ναι, μπορεί και να είναι...

όμως ...

Ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να υπακούμε σε κάποιους Νόμους (ακόμη κι αυτοί αν είναι Συμπαντικοί ή Θεϊκοί) ούτε, βέβαια, λέω ότι πρέπει να δείχνουμε ανυπακοή.

Ας κάνει ο καθένας ότι νομίζει και ότι μπορεί.

Michalis Melidonis είπε...

Σε τί συμπέρασμα λοιπόν
να καταλήξουμε κύριοι δικαστές;

Αν ο Ιον γράφει αμισθί,
είναι ιδεολόγος
και ονειρεύεται
ένα λογικότερο κόσμο
(κατα τη δική του άποψη)

Αν πάλι πληρώνεται απ' τους
Ιλουμινάτους, χαίρομαι
που βρέθηκε Έλληνας να τους
τα παίρνει..λογικά δε θα
τα επενδύσει στην Ελλάδα;..

Με αυτή την Κβαντική Ενέργεια Κενού
το σβήνουμε εύκολα το χρέος

φαίνεται να λεει εδώ η φυσική πως από το τίποτα και το μηδέν
προκύπτει ενέργεια

ας είμαστε αισιόδοξοι

δήμητρα♥♥♥q είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η συνέχεια.

Βέβαια, προσωπικά νομίζω πως το βασικό θέμα που αναδεικνύεται εδώ, και που κανείς δεν σχολίασε, δεν είναι η υπονόηση του τίτλου περί ομοιότητας του σύμπαντος με την Ελλάδα, αλλά τα εξής σημεία της ανάρτησης:

1. Άρα, καθώς όλη η Συμπαντική Ενέργεια (που δόθηκε στο Big Bang) εξαφανίζεται αργά αλλά σταθερά καταπινόμενη από τις Μαύρες Τρύπες, οι Άνθρωποι, προκειμένου να διατηρήσουν τόσο την σωματική τους υπόσταση όσο και τα υλικά σώματα που χρησιμοποιούν, θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή Ύλη και Ενέργεια που τα αποτελεί, με την "απέραντη", άφθαρτη, αιώνια Ενέργεια του Κενού.

Θα το χαρακτήριζα ως μία κατευθυντήρια γραμμή για το πού οδεύει και στοχεύει από ενεργειακής άποψης (και όχι μόνο) η επιστήμη.
Ή αλλιώς μια βεβαιότητα για την ικανότητα στο μέλλον του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει την τεράστια ενέργεια του κβαντικού κενού.

2. Αν δούμε τα παραπάνω στοιχεία με οικονομικούς όρους, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Δημιουργός επένδυσε μόλις το 0,000...001% του συνολικού κεφαλαίου και προσδοκά να λάβει ως καθαρό κέρδος το 99,999...999% !!!!!
Τέτοια επένδυση, τόσο ασύλληπτα αποδοτική, δεν μπορεί να συλλάβει ούτε το πιο τοκογλυφικό μυαλό και του πιο στυγνού τραπεζίτη!!!
Είναι, λοιπόν, ο Δημιουργός, ο πιο μεγάλος τοκογλύφος που υπήρξε ή θα υπάρξει ποτέ???


Το κομμάτι αυτό, και μέσω αυτού η επιστημονική θεώρηση της δημιουργίας, ουσιαστικά αποτελεί μια βαθιά μαχαιριά στον τρόπο με τον οποίο οι θρησκείες του πλανήτη αντιλαμβάνονται τον Θεό και το "κίνητρο" της Δημιουργίας. Ή αλλιώς μια ανατροπή του "μείζονος αιτίου".

Ο Πανάγαθος δημιουργός που αντιμετωπίζει το σύμπαν ανθρωποκεντρικά, δίνει τη θέση του σε έναν "τοκογλύφο" Θεό που αποσκοπεί στην απολαβή ενός τιτάνιου ποσού ενέργειας.

IonnKorr είπε...

Βρε Μιχάλη

χα..χα..

δεν πιάνεσαι από πουθενά!!!

Ionn Korr, Illuminatus

Ανώνυμος είπε...

Ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να υπακούμε σε κάποιους Νόμους (ακόμη κι αυτοί αν είναι Συμπαντικοί ή Θεϊκοί) ούτε, βέβαια, λέω ότι πρέπει να δείχνουμε ανυπακοή.

Ας κάνει ο καθένας ότι νομίζει και ότι μπορεί.

Το αποθηκεύω στα αγαπημένα μου με το τίτλο Iοnnkorr Εφη!
Κρατώ και την αισιοδοξία του Μιχάλη Μελιδόνη και σας αποχαιρετώ!

@Μιχαλάκη τον καταφέραμε ή μου φάνηκε? limooooooooooo

IonnKorr είπε...

Δήμητρα

επικέντρωσες στα δυο πιο καίρια σημεία της ανάρτησης.

1) Το ζήτημα της υποκατάστασης της παραδοσιακής Υλοενέργειας από την Αιθερική (δηλ. την Ενέργεια του κβαντικού Κενού) ίσως κάποτε να είναι περισσότερο από απλή αναγκαιότητα.
Ίσως να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την ίδια την ύπαρξη του Σύμπαντος.

Και φαντάζει τόσο εύκολο! (δεν είναι βέβαια).

Ένας απλός συνεχής "ιονισμός" του Κβαντικού Κενού (όπως στις λάμπες φθορισμού ή νέον) και έχεις μια συνεχή "ανάδυση" του πλασματικού Κενού στην Πραγματικότητα.

Ένας ειδικός "συντονισμός" χρειάζεται ώστε κάθε αναδυόμενο στον Πραγματικό Κόσμο "ιδεατό σωματίδιο" να παίρνει την θέση του προηγούμενου χωρίς να προλάβει να παραβιαστεί η Αρχή της Αβεβαιότητας.

-------------
Βέβαια, οι πρώτοι άνθρωποι που θα μπορέσουν να "ενδο-αποκαταστήσουν" τα στοιχειώδη σωματίδια, στο κάθε κύτταρο του σώματός τους, με συνεχώς αναδυόμενα από το Κενό "ιδεατά" σωματίδια

δεν θα είναι απλά άτρωτοι σε κάθε όπλο (αφού θα είναι σαν να πυροβολάς το κενό) αλλά και κυριολεκτικά αθάνατοι. Επιπλέον, απαλλαγμένοι από κάθε ενεργειακή ανάγκη αφού θα έχουν στην διάθεσή τους την συνεχή άντληση ενέργειας από το Κενό.

Μιλάμε για κυριολεκτικά πανίσχυρα όντα με σχεδόν θεϊκές ιδιότητες, πολύ ανώτερες του γνωστού Superman.

2) Αν ο ρόλος του Δημιουργού ως ενός τιτάνιου "τοκογλύφου", γινόταν πεποίθηση στους λαούς της Γης, οι Θρησκείες θα εξαφανιζόταν ακαριαία.

IonnKorr είπε...

Ανώνυμε

"Ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να υπακούμε σε κάποιους Νόμους (ακόμη κι αυτοί αν είναι Συμπαντικοί ή Θεϊκοί) ούτε, βέβαια, λέω ότι πρέπει να δείχνουμε ανυπακοή."

Δεν χρειάζεται να με καταφέρει κανείς για κάτι που αποτελεί δόγμα μου.

Αν ένας νόμος είναι "ανήθικος" και εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων ας είναι πρωθυπουργοί ή Παγκόσμιοι Κυρίαρχοι ή Θεοί, γιατί να έχει τον σεβασμό μου.

Από την άλλη, ας θυμόμαστε ότι οι συνεχείς παραβάσεις Πολιτειακών Νόμων συνιστούν διαρραγή του Κοινωνικού ιστού. Οπότε αν βουλιάξει όλο το καράβι, τι να το κάνεις το δίκαιο?

Ανώνυμος είπε...

Τελικώς δηλώνω ασταθής στις αποφάσεις μου!
Είπα ότι θα φύγω αλλά οι απαντήσεις σου συνεχώς με προκαλούν!
"Από την άλλη, ας θυμόμαστε ότι οι συνεχείς παραβάσεις Πολιτειακών Νόμων συνιστούν διαρραγή του Κοινωνικού ιστού. Οπότε αν βουλιάξει όλο το καράβι, τι να το κάνεις το δίκαιο?"
Η ερώτησή μου είναι η εξής:
Όταν η συνείδηση αλλοιώνεται απο τους ανθρώπους οι οποίοι καθαγιάζουν την ηθική παράβαση με πολιτειακούς νόμους, τι κάνουμε τότε?