Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Electrostatics - 12

  #Electrostatics

Ηλεκτροστατική
(Μέρος 12)
Φυσικοί Νόμοι
 


-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Και αφού παραθέσαμε στα προηγούμενα:

1) τον πίνακα των Φυσικών Μεγεθών της Ηλεκτροστατικής


2) τον πίνακα των Γεωμετρικών Τελεστών στην Χωροστατικήτώρα 
επανερχόμαστε στην Ηλεκτροστατική
για να γράψουμε τον πίνακα με τους 16 θεμελιώδεις Φυσικούς Νόμους της 


Βλέπουμε λοιπόν ότι "κατάκτηση γνώσης"
δεν σημαίνει διάσπαρτη παράθεση Φυσικών Νόμων
αλλά
δομική τοποθέτησή τους σε πίνακες
ώστε να αντιλαμβάνεται την συμμετρία Χωρόχρονου και Φύσης
ακόμη και ο πιο αδαής με την Φυσική

-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

Spacestatics - 04

  #Spacestatics

Χωροστατική
(Μέρος 04)
Γεωμετρικοί Τελεστές
 
-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Όπως είχαμε δει
στους Νόμους της Ηλεκτροστατικής
τον κεντρικό ρόλο έχουν οι Γεωμετρικοί Τελεστές
με τους οποίους ο Χωρόχρονος
καθορίζει τις μεταβολές των φυσικών μεγεθών
που συμβαίνουν στην Φύση.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας
που περιλαμβάνει, συγκεντρωτικά, τούς κλειστούς Γεωμετρικούς Τελεστές.


Επίσης  ο πίνακας
που περιλαμβάνει, συγκεντρωτικά, τούς ανοικτούς Γεωμετρικούς Τελεστές.


Τέλος ο συγκεντρωτικός πίνακας των ολοκληρωτικών Τελεστών
Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Spacestatics - 03

  #Spacestatics

Χωροστατική
(Μέρος 03)
Γεωμετρικά Μεγέθη
 
-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Οι δύο πίνακες που ακολουθούν,
δείχνουν την αντιστοιχία μεταξύ
- των Γεωμετρικών Μεγεθών του Χωρόχρονου και
- των Φυσικών Μεγεθών του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Έτσι εξηγούνται και οι ονομασίες των Ηλεκτροφυσικών μεγεθών

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

Spacestatics - 02

 #Spacestatics

Χωροστατική
(Μέρος 02)
Γεωμετρικά Μεγέθη
 
-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Όπως δείχνουν,
οι δύο πίνακες που ακολουθούν,
και τα Γεωμετρικά Μεγέθη του Χωρόχρονου
ακολουθούν την ίδια συμπεριφορά 
με τα Φυσικά Μεγέθη του Ηλεκτρομαγνητισμού
και ταξινομούνται, ακριβώς, αντίστοιχα.


Ο καθένας, λοιπόν, μπορεί να δει
ότι οι πίνακες Φυσικών Μεγεθών της Ηλεκτροστατικής 
είναι απλή κληρονομιά, από τον Χωρόχρονο

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

Spacestatics - 01

#Spacestatics

Χωροστατική
(Μέρος 01)
Εισαγωγή - Περιεχόμενα
 
-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Μετά από την σειρά της Ηλεκτροστατικής
θα προχωρήσουμε σε μια νέα σειρά
εξετάζοντας, τώρα, τον ίδιο τον Χωρόχρονο.

Είναι και αυτός "χύμα"
όπως νομίζαμε ότι είναι ο Ηλεκτρομαγνητισμός
ή μπαίνει σε "κουτάκια" όπως η Ηλεκτροστατική?

Αυτό θα το δούμε στα επόμενα..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
=========================
Μέρος 01. Εισαγωγή Περιεχόμενα
Μέρος 02. Γεωμετρικά Μεγέθη
Μέρος 03. Αντιστοιχία Γεωμετρικών και Φυσικών Μεγεθων
Μέρος 04. 
Γεωμετρικοί Τελεστές