Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Electrostatics - 12

  #Electrostatics

Ηλεκτροστατική
(Μέρος 12)
Φυσικοί Νόμοι
 


-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Και αφού παραθέσαμε στα προηγούμενα:

1) τον πίνακα των Φυσικών Μεγεθών της Ηλεκτροστατικής


2) τον πίνακα των Γεωμετρικών Τελεστών στην Χωροστατικήτώρα 
επανερχόμαστε στην Ηλεκτροστατική
για να γράψουμε τον πίνακα με τους 16 θεμελιώδεις Φυσικούς Νόμους της 


Βλέπουμε λοιπόν ότι "κατάκτηση γνώσης"
δεν σημαίνει διάσπαρτη παράθεση Φυσικών Νόμων
αλλά
δομική τοποθέτησή τους σε πίνακες
ώστε να αντιλαμβάνεται την συμμετρία Χωρόχρονου και Φύσης
ακόμη και ο πιο αδαής με την Φυσική

-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: