Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

Spacestatics - 04

  #Spacestatics

Χωροστατική
(Μέρος 04)
Γεωμετρικοί Τελεστές
 
-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Όπως είχαμε δει
στους Νόμους της Ηλεκτροστατικής
τον κεντρικό ρόλο έχουν οι Γεωμετρικοί Τελεστές
με τους οποίους ο Χωρόχρονος
καθορίζει τις μεταβολές των φυσικών μεγεθών
που συμβαίνουν στην Φύση.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας
που περιλαμβάνει, συγκεντρωτικά, τούς κλειστούς Γεωμετρικούς Τελεστές.


Επίσης  ο πίνακας
που περιλαμβάνει, συγκεντρωτικά, τούς ανοικτούς Γεωμετρικούς Τελεστές.


Τέλος ο συγκεντρωτικός πίνακας των ολοκληρωτικών Τελεστών
Δεν υπάρχουν σχόλια: