Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

Spacestatics - 01

#Spacestatics

Χωροστατική
(Μέρος 01)
Εισαγωγή - Περιεχόμενα
 
-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Μετά από την σειρά της Ηλεκτροστατικής
θα προχωρήσουμε σε μια νέα σειρά
εξετάζοντας, τώρα, τον ίδιο τον Χωρόχρονο.

Είναι και αυτός "χύμα"
όπως νομίζαμε ότι είναι ο Ηλεκτρομαγνητισμός
ή μπαίνει σε "κουτάκια" όπως η Ηλεκτροστατική?

Αυτό θα το δούμε στα επόμενα..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
=========================
Μέρος 01. Εισαγωγή Περιεχόμενα
Μέρος 02. Γεωμετρικά Μεγέθη
Μέρος 03. Αντιστοιχία Γεωμετρικών και Φυσικών Μεγεθων
Μέρος 04. 
Γεωμετρικοί Τελεστές


Δεν υπάρχουν σχόλια: