Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Spacestatics - 03

  #Spacestatics

Χωροστατική
(Μέρος 03)
Γεωμετρικά Μεγέθη
 
-------------------------------------------------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
-------------------------------------------------

Οι δύο πίνακες που ακολουθούν,
δείχνουν την αντιστοιχία μεταξύ
- των Γεωμετρικών Μεγεθών του Χωρόχρονου και
- των Φυσικών Μεγεθών του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Έτσι εξηγούνται και οι ονομασίες των Ηλεκτροφυσικών μεγεθών

Δεν υπάρχουν σχόλια: