Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Electromagnetism's Geometrization - A-00

Γεωμετροποίηση της Φυσικής
- Εισαγωγή -
Α-00

Αποτέλεσμα εικόνας για field wheat

Φυσικοί Νόμοι
που ΔΕΝ "φύονται" στο χωράφι
της Γεωμετρίας του Χωρόχρονου
μπορεί, μεν, να είναι σημαντικοί
για την Τεχνολογία
αλλά,
για την Ενοποιητική Φυσική
είναι, απλά, junk (δηλ. σκουπίδια)
Στην σειρά αυτή παρουσιάζουμε
την τοποθέτηση των Νόμων της Κλασσικής Ηλεκτροφυσικής,
σε cells ( = κουτάκια).

Θα παρουσιάσουμε 3 x 4 =16 συνολικά Φυσικούς Νόμους
που κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:
1) Νόμοι Σύνδεσης, 2) Νόμοι Διατήρησης, 3) Πεδιακοί Νόμοι

α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ στον Blogger
---------------------------------------
00. Electromagnetism's Geometrization - A-00 Εισαγωγή
----
01. 05. Electromagnetism's Geometrization - A.01 &  A.05  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
02. 06. Electromagnetism's Geometrization - A.02 &  A.06  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
03. 07. Electromagnetism's Geometrization - A.03 &  A.07  Νόμος Σύνδεσης Μαγνητικού Πεδίου (3D)
04. 08. Electromagnetism's Geometrization - A.04 &  A.08  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)
----
09. 13. 17. Electromagnetism's Geometrization - A.09 &  A.13 & A.17  Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
10. 14. 18. Electromagnetism's Geometrization - A.10 &  A.14 & A.18  Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
11. 15. 19. Electromagnetism's Geometrization - A.11 &  A.15 & A.19  Νόμος Διατήρησης Μαγνητικού Πεδίου (3D)
12. 16. 20. Electromagnetism's Geometrization - A.12 &  A.16 & A.20  Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)
----
21. 25. 29. Electromagnetism's Geometrization - A.21 &  A.25 & A.29  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
22. 26. 30. Electromagnetism's Geometrization - A.22 &  A.26 & A.30  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
23. 27. 31. Electromagnetism's Geometrization - A.23 &  A.27 & A.31  Πεδιακός Νόμος Μαγνητικού Πεδίου (3D)
24. 28. 32. Electromagnetism's Geometrization - A.24 & A.28  & A.32  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)

β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ LINKS:
γ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ LINKS:
------------------
Δεν υπάρχουν σχόλια: