Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Electromagnetism's Geometrization - A-00

Γεωμετροποίηση της Φυσικής
- Εισαγωγή -
Α-00

Αποτέλεσμα εικόνας για field wheat

Φυσικοί Νόμοι
που ΔΕΝ "φύονται" στο χωράφι
της Γεωμετρίας του Χωρόχρονου
μπορεί, μεν, να είναι σημαντικοί
για την Τεχνολογία
αλλά,
για την Ενοποιητική Φυσική
είναι, απλά, junk (δηλ. σκουπίδια)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Στην σειρά αυτή παρουσιάζουμε
την τοποθέτηση των Νόμων της Κλασσικής Ηλεκτροφυσικής,
σε cells ( = "κουτάκια").

Θα παρουσιασθούν 4 οντότητες  x 3 κατηγορίες =
= 16 συνολικά Ηλεκτροφυσικοι Νόμοι
που κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:
1) Νόμοι Σύνδεσης 
2) Νόμοι Διατήρησης
3) Πεδιακοί Νόμοι

Οι Ηλεκτροφυσικοί αυτοί Νόμοι αποδίδονται, αντίστοιχα,
από 4 x 2 θεάσεις  +  4 x 3 απόψεις  +  4 x 3 απόψεις =
= 32 συνολικά Ηλεκτροφυσικές Εξισώσεις

α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ στον Blogger
---------------------------------------
00. Electromagnetism's Geometrization - A-00 Εισαγωγή

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
01. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.01  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
02. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.02  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
03. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.03  Νόμος Σύνδεσης Μαγνητικού Πεδίου (3D)
04. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.04  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)

---------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
05. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.05  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
06. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.06  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
07. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.07  Νόμος Σύνδεσης Μαγνητικού Πεδίου (3D)
08. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.08  Νόμος Σύνδεσης Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ
09. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.09   Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
10. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.10   Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
11. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.11     Νόμος Διατήρησης Μαγνητικού Πεδίου (3D)
12. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.12   Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)

----------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ (Ολοκληρωτική Έκφραση)
13. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής -  A.13   Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
14. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής -  A.14   Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
15. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής -  A.15   Νόμος Διατήρησης Μαγνητικού Πεδίου (3D)
16. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής -  A.16   Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)

----------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ (Διαφορική Έκφραση)
17. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.17  Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
18. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.18  Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
19. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.19  Νόμος Διατήρησης Μαγνητικού Πεδίου (3D)
20. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.20  Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)


------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
ΠΕΔΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ
21. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.21  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
22. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.22  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
23. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.23  Πεδιακός Νόμος Μαγνητικού Πεδίου (3D)
24. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.24  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)

-------------------------------------------------------------
ΠΕΔΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ (Ολοκληρωτική Έκφραση)
25. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.25  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
26. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.26  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
27. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.27  Πεδιακός Νόμος Μαγνητικού Πεδίου (3D)
28. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.28  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)

-------------------------------------------------------------
ΠΕΔΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ (Διαφορική Έκφραση)
29. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.29  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
30. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.30  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Ρεύματος (3D)
31. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.31  Πεδιακός Νόμος Μαγνητικού Πεδίου (3D)
32. Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής - A.32  Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Πεδίου (3D)


----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
β) LINKS Ηλεκτροφυσικών Νόμων:
γ) LINKS Ηλεκτροφυσικών Εξισώσεων:
------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: